NJF- Nordens barnmorskeorganisationer - styrelsemöte i Helsingfors Finland den 3 maj 2022.
Nordisk Jordemorforening (NJF) i Helsingfors Finland 3 maj 2022.
NJF Congress i Helsingfors Finland den 4-6 maj 2022.

Glädje och yrkesstolthet när Nordens barnmorskor samlas i Finland

Den 3 maj samlades Nordisk Jordemorforbund (NJF) för möte i Helsingfors, Finland. På plats för det årliga styrelsemötet fanns delegater från barnmorskeförbunden i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland (observatör), Island, Norge och Sverige.

NJF består av barnmorskeorganisationer från hela Norden och har som ändamål att främja barnmorskornas professionella yrkesutveckling och intressen, och verka för samarbete mellan barnmorskorna i de nordiska länderna.

Under styrelsemötet beskrevs och diskuterades de nordiska ländernas situation relaterat till barnmorskeutbildning, arbetsvillkor, löner och fackliga frågor. Det blev ganska tydligt att situationen är densamma i det nordligaste Norge som i det ostligaste Finland, som i det västligaste Island eller sydligaste Danmark. Det pratas om barnmorskebrist, som på sina ställen innebär en rejäl brist på tillgång till barnmorskor men som allt som oftast beror på allt mer ansträngda arbetsvillkor som får barnmorskor att arbeta deltid eller i värsta fall lämna yrket.

Det konstaterades att till trots för olika långa barnmorskeutbildningar med olika upplägg från direktutbildning, till att först utbilda sig till sjuksköterska och sedan barnmorska, är de obstetriska utfallen likvärdiga i hela Norden.

De nordiska barnmorskorna gör allt för att upprätthålla god och säker vård, men det kostar på. Fenomenet att barnmorskor lämnar yrket finns i samtliga nordiska länder och det framkom att nordens barnmorskor står inför stora utmaningar i framtiden och att vi behöver samlas än mer och stödja varandra i Norden. Trots de något dystra berättelserna kändes värmen och glädjen över att få samlas igen och vår yrkesstolthet. Vi kunde också tillsammans glädjas över att barnmorskorna på Färöarna var nöjda med både arbetsvillkoren och lönen!

Barnmorskan Lillian Bondo från Danmarks barnmorskeförbund valdes för ytterligare tre år som ordförande i NJF.

Den 4 maj startar NJF Congress i Helsingfors. Nästa nordiska barnmorskekonferens blir  i Köpenhamn 2025, då firar Nordisk Jordemorforbund (NJF) 75 år.

___________________________________________________________

NJF Congress 4-6 maj 2022 Helsinki Finland

The 22nd Nordic Midwifery Congress, NJF 2022, takes place at the Scandic Marina Congress Center in Helsinki on 4-6 May. Over 500 midwives and other health-care professionals from around the

world will be attending. The theme of the Congress is “Midwives promoting sexual and reproductive health and rights”, which reflects the broad scope of the work of midwives as experts in sexual and reproductive health. The congress patron is Helsinki City Deputy Mayor for Education Nasima Razmyar. President Franka Cadée brings greetings from the International Confederation of Midwives (ICM).

There will be almost 200 different presentations, including both oral and poster presentations, by midwifery researchers, developers, educators and leaders from the Nordic countries as well as other countries. The topics of the presentations cover, for example, family planning, care of childbearing women and their families at different phases of care, sexual rights, as well as midwifery education and the organization of maternity care. Topical themes in this congress are, for example, COVID-19 and digital methods in the work of midwives. Keynote speakers are Frances McConville (WHO), Hannakaisa Niela-Vilén (University of Turku), Mika Gissler (Finnish institute of health and welfare), Sari Räisänen (Tampere University of Applied Sciences) and Leena Hannula (Metropolia).

The congress is organized by The Federation of Finnish Midwives, whose main goal is to develop the midwifery profession, maternity care and gynaecological health care by increasing midwives’ professional skills and knowledge, by supporting professional cohesiveness and making professional identity stronger. The NJF congress takes place every third year and it took place in Finland previously in 2007.

Päivi Oinonen
President
Suomen Kätilöliitto –
Finlands Barnmorskeförbund ry.
The Federation of Finnish Midwives

___________________________________________________________