Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård

Den 7:e november, för exakt en månad sedan började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm.

Arbetet är i ett projekt där jag som barnmorska ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Jag ser uppdraget som en chans att bidra till att möjligheten till vård för målgruppen förbättras. Och det känns livsviktigt, särskilt efter regeringsskiftet, för även om jag varken är partipolitiskt engagerad eller särskilt imponerad av förra regeringens insatser på området, är mörkret som nu breder ut sig förskräckande.

En av delarna i mitt uppdrag är att bygga nätverk med barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar för att personerna i projektets målgrupp lättare ska kunna få den vård de har rätt till enligt lag.

Det finns många barriärer som hindrar de här personerna att få vård. Några exempel är; att inte kunna språket, att inte förstå det svenska systemet, analfabetism, avsaknad av transportmöjlighet, avsaknad av bank-id och ibland att personal inte tar emot på grund av att de inte känner till gruppens rättigheter. Så först vill jag påminna er om just det:

Vuxna som är asylsökande eller papperslösa och de som är EU-medborgare och har ett europeiskt sjukförsäkringskort har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå. Det här gäller också mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och abort. Och de här personerna har rätt till tolk vid sina vårdbesök.

En viktig sak är att EU-medborgare, som saknar europeiskt sjukförsäkringskort och som varit i Sverige mer än tre månader är att betrakta som papperslösa och därmed också har rätt till vård som inte kan anstå, exempelvis mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och abort.

Redan nu kan man ana en ökad rädsla hos de här utsatta grupperna på grund av Tidöavtalets skrivningar om att offentliganställda ska bli skyldiga att rapportera papperslösa till migrationsverket och polismyndigheten. Det ska alltså bli svårare för de som redan är allra mest utsatta, men än så länge gäller lagen från 2013 (2013:407), det vill säga det jag just beskrivit i texten.

Och när jag lägger mitt öra mot marken och lyssnar på barnmorskor, undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal hör jag att det mullrar av motstånd i de yrkesgrupper som möter de här personerna och som ser krocken mellan den egna yrkesetiska koden och Tidöavtalet.

Jag hoppas att den här bloggen ska bidra till att skapa inblick och förståelse för de svårigheter (jag kanske borde skriva utmaningar för att mildra texten lite, men efter en månad på posten känns svårigheter som rätt ord!) som redan finns för den här målgruppen och vara en del i mitt arbete med att bygga nätverk i regionen.

Välkommen att höra av dig om du är nyfiken och håll utkik efter nästa inlägg där jag kommer berätta mer om projektet, om mina arbetsuppgifter och det jag möter i uppdraget. Imorgon ska jag till exempel hänga med en barnmorska i en annan organisation och få ta del av hur hon byggt upp sitt arbete i samma målgrupp.

Elisabeth Ubbe, barnmorska Läkare i Världen
Kontakt 073-515 36 69, elisabeth.ubbe@lakareivarlden.se