Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård del 9: Barnmorskor – Wanted!

Den 7:e november 2022 började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm. Jag ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Barnmorskor – Wanted!

Klockan är 17. Som om någon tryckt på en knapp omvandlas den tysta koncentrerade energin på Läkare i världens kontor i Stockholm. Volontärer strömmar in. Möbler byter plats och kontorsrum blir mottagningsrum. Korridoren utanför blir väntrum. Det börjar ringa på dörren och klinikvärden delar ut nummerlappar. Plötsligt är känslan som när jag jobbade på SÖS-akuten; laddad, fokuserad och skarp.

Kvällsansvarig startar presentationsrundan och drar igenom viktig information inför passet. Ingen vet vad som kommer att möta under kvällen. Vi är beredda.

De medicinska resurserna är små. De etiska och medmänskliga resurserna är stora.
I den bästa av världar skulle de båda gå hand i hand men än så länge har inte alla människor tillgång till jämlik vård och hälsa. Att få vara en del i att bemöta och vårda några av de människor i Sverige som har svårast att få hjälp är en ynnest, som att gå tillbaka till vårdandets själva kärna och etiska principer. Det som jag tragglade under tre år på Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola för många år sedan innan  den offentliga vården började reformeras av marknadstänk.

Sedan vi för knappt två månader sedan startade vår barnmorskemottagning i Stockholm har vi fått frågan om varför vi konkurrerar med barnmorskemottagningarna i Stockholm. Svaret är: Det gör vi inte.

Vi har däremot sett att det är oerhört svårt att komma i kontakt med mödravård och annan kvinnovård (egentligen all vård, men det får bli ett annat inlägg) för personer som inte har språket, som är rädda för myndigheter, som inte är digitala, med flera. Därför möter vi upp – för de här personerna hittar till oss och de litar på oss – och vi har möjlighet att länka in dem till den reguljära vården. Och vårt arbete på barnmorskemottagningen är inte finansierat av regionen så vi knaprar inte på reguljärvårdskakan.

I vissa frågor kan vi också hjälpa direkt, exempelvis sätta en spiral eller ge en EllaOne (vi har en!) vilket är bra eftersom de personer vi möter sällan har oceaner av tid eller möjligheter att ta ledigt för besök på dagtid.

Ett blogginlägg räcker inte för att beskriva alla de otänkbara omständigheter som människor i Sverige lever under, så jag nöjer mig med att konstatera att det känns bra att kunna ge det lilla jag kan. Men vi har ett orosmoment. När det gäller barnmorskor har vi än så länge för få volontärer för att kunna garantera att det alltid finns en barnmorska på plats på onsdagar mellan klockan 18 till 20.  Du behövs!

Ps. Volontärerna arbetar valfritt antal arbetspass och varje insats, liten eller stor, är välkommen! Arbetet är oavlönat.