Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård del 5: En flicka i taget

Den 7:e november 2022 började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm. Jag ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

En flicka i taget

Varje månad tror hon att hon ska dö. Ingen har förklarat för henne hur hennes kropp fungerar, vad mens eller mensvärk är eller vad som kan lindra värken. Istället upplever hon dödsskräck varje gång. Om och om igen.

Det här är en konkret effekt av att leva i en patriarkal struktur där flickor inte får gå i skolan efter nio års ålder eftersom de ska vara garanterade oskulder när de gifts bort vid tolv.  Det är också en konkret effekt av att kvinnokroppen är så tabubelagd att kunskapen om dess naturliga funktioner inte ens finns bland kvinnor själva.

Jag och det projekt jag jobbar i kommer inte att kunna ändra på detta. Det enda vi kan göra är att, från grunden förklara, en fråga i taget, för de vi möter. Och också – genom vårt förhållningssätt – agera för empowerment genom att respektera kvinnans beslut. Även då jag själv tycker annorlunda eller ser vinster med andra lösningar.

Det är utmanande. Men jag vilar i att många projekt innan vårt har lagt en grund till kunskap hos många av de vi möter, det gör att jag ser att insatser gör skillnad även om det tar tid.

Enda sättet att ta sig framåt är ett steg i taget. Och om en flicka lär sig att mensvärk inte är farligt och hur hon kan lindra den, så kommer hon garanterat berätta det för minst en till.