Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård del 15: ”Vi träffar nästan inga papperslösa hos oss”

Den 7:e november 2022 började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm. Jag ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

”Vi träffar nästan inga papperslösa hos oss”

Kraftig ökning av drop in-tider i Stockholm ger bättre tillgång till SRHR-vård för papperslösa kvinnor. Barriärerna till vård för papperslösa är många, bland annat gör avsaknad av personnummer och bank-id det mycket svårt att komma i kontakt med vård och boka tid. Därför är drop in-tider extra betydelsefulla för papperslösa kvinnor.

I mitt arbete på Läkare i världen (LiV) har jag mött flera barnmorskor i Stockholm som sagt till mig: ”Vi träffar nästan inga papperslösa hos oss”. Det kan ju förstås bero på att det inte finns papperslösa kvinnor i deras område, men det skulle också kunna handla om att dessa mottagningar inte är tillgängliga för de som är papperslösa och saknar bank-id.
Som ett led i vår kartläggning om tillgängligheten till vård har vi (LiV) vid tre tillfällen, med start i maj 2023, granskat hur många barnmorskemottagningar i Stockholm som erbjuder drop in. Statistiken är talande:

Maj 2023: 22 av 72 barnmorskemottagningar erbjuder drop in = 31 procent.

Detta resultat berättade vi om för barnmorskemottagningarnas chefsbarnmorskor vid tre möten, som arrangerades av regionens samordningsbarnmorskor under våren 2023. Kanske är det en anledning till att vi vid nästföljande granskning kunde notera en procentuell och faktisk ökning av drop in-tider, samtidigt som antalet barnmorskemottagningar hade minskat:

September 2023: 32 av 69 barnmorskemottagningar erbjuder drop in = 46 procent.

Ett halvår efter vår första koll erbjöd alltså knappt hälften av Stockholms barnmorskemottagningar drop in mot vid första kollen då det endast var 31 procent som hade drop in-tider.
Vi bestämde oss för att göra om samma sökning igen, ännu ett halvår senare med ett resultat som visade ytterligare förbättrad tillgänglighet:

Maj 2024: 42 av 68 barnmorskemottagningar erbjuder drop in = 62 procent.

Vi ser alltså en mycket glädjande utveckling där drop in-tider ökar och därmed tillgängligheten till SRHR-vård för de papperslösa kvinnorna.


Påfallande skillnader mellan regiondrivna och privata mottagningar

Skilllnaden i andelen mottagningar som erbjuder drop in av de som drivs i regionens regi och de som drivs i privat regi är påfallande:

Av de 32 regiondrivna mottagningarna har 27 stycken drop in-tider = 84 procent.

Av de 36 privatdrivna mottagningarna har 15 stycken drop in-tider= 42 procent.

Enligt en av Stockholms samordningsbarnmorskor ingår det i barnmorskemottagningarnas uppdrag att ha drop in minst en gång i veckan, vilket vi i vår granskning kan konstatera inte uppfylls.

Att hitta information om drop in

I vår granskning har vi också ringt upp 12 slumpmässigt utvalda barnmorskemottagningar för att fråga om de har anslag med sina drop in-tider på mottagningens dörr eller i väntrummet (utöver att de informerar om tiderna på sina hemsidor).

Nio (9) stycken svarar att de har anslag om drop in-tider på dörren eller i väntrummet.

Sju (7) stycken har anslag uppsatta på dörren.

Av de 12 svarar alla att de enbart har information om drop in på svenska (både på hemsida och på anslag). I vissa fall att det är möjligt att ändra till engelska på hemsidan.
Vi noterade också stora skillnader i hur enkelt det är att hitta information om drop in på de regiondrivna respektive de privata mottagningarnas hemsidor. De senare hade  generellt fler steg för att hitta/klicka sig fram till drop in-tiderna och är därmed svårare att navigera för den som har bristande språkkunskap och/eller har mindre kunskap i digital hantering.

På regionens mottagningar finns information om drop in på första sidan och är därmed enklare tillgänglig än de privata mottagningarnas.  Samtidigt krävs kunskap i svenska (eller någon som hjälper en) för att kunna hitta informationen.

Annat som påverkar tillgängligheten

Utan kunskap i svenska är det väldigt svårt att få tid på en barnmorskemottagning. Oftast måste man ringa eller boka tid i någon app, exempelvis Nära+, men för att boka tid online krävs oftast ett personnummer och för att kunna boka via telefon krävs generellt antingen kunskap i svenska eller engelska.
De mottagningar som inte erbjuder drop in uppgav vid våra samtal olika skäl till det, exempelvis: Att de är små mottagningar med låg bemanning, att det inte finns behov av drop in hos målgruppen eller att de vill kunna förbereda besök med tolk i förväg.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det har skett stora förbättringar i tillgång till drop in och därmed tillgängligheten till SRHR-vård för LiVs målgrupper under det senaste året i region Stockholm. Vi konstaterar också att det fortfarande finns mycket att förbättra som skulle göra livet enklare, graviditeter säkrare och vården mer tillgänglig och jämlik. Och med tanke på hur mycket barnmorskemottagningarna har förbättrat sig på bara ett år har vi förhoppningar om att nästa koll kommer visa ännu bättre resultat och därmed stärkt tillgänglighet till SRHR-vård  för våra målgrupper.

Vill du veta mer om vår kartläggning av barriärer till vård eller om hur du kan bidra till förbättrad kvinnohälsa och en mer tillgänglig vård för migrantkvinnor är du varmt välkommen att höra av dig!