Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård del 14: En morgondag där jag vill vara

Den 7:e november 2022 började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm. Jag ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Barriärer till vård sista delen: En morgondag där jag vill vara

Det är ganska precis ett år sedan jag skrev mitt första blogginlägg om uppdraget som barnmorska för Läkare i världen här på Barnmorskan.se. Under året har jag stirrat de djupaste orättvisor man kan tänka sig rätt i ögonen. Jag har också mött de mest fantastiska personer ur det som ibland benämns skuggsamhället. Människor som är här av skäl som många gånger är nästan för svåra att föreställa sig, och som gör sitt bästa för att få vara i ljuset bland oss andra, som strävar efter att bli integrerade och accepterade som en del av det svenska samhället.

Det är människor som jag ofta vet inte kommer få någon chans här. Deras skäl anses inte tillräckliga, krigen inte tillräckligt hotfulla mot just dem, deras religion eller sexualitet inte tillräckligt bevisad. Många är förtvivlade och frustrerade. Ändå har de alltid mött mig som en individ, aldrig som en representant för det Sverige som inte vill ha dem här. I de mötena har jag lärt mig mycket om att vara människa.

Under året har jag i takt med att många börjar förstå att det som pågår i Sverige just nu är på riktigt, något vi inte kan blunda för om vi vill ha demokratin kvar, också sett det fredliga motståndet växa och solidariteten stärkas. Inte vet jag om det kommer räcka men jag har bestämt mig för att leva som om det finns en morgondag där jag vill vara. Jag har bestämt mig för att fortsätta bidra till ett samhälle jag tror på, ett där politiker lyssnar och agerar utifrån medmänsklighet, rättvisa, solidaritet och inte minst forskning. För du vet väl: Ju mer jämlikt ett samhälle är desto bättre blir det för alla, fattig såväl som rik. Inte raketforskning, utan epidemiologi.

Vi i Sverige har alla möjligheter att skapa ett samhälle för alla, vi vet vad som krävs och vi har vad som krävs. Det handlar enbart om att välja vad vi vill skapa. Och du som barnmorska kan i ditt dagliga arbete göra skillnad, du kan ge vård enligt lag, du kan jobba för att just din arbetsplats blir tillgänglig och lätt att nå för de som befinner sig i utkanten. Jag fick nyligen veta att en barnmorska i Stockholm, genom att ifrågasätta en oriktig faktura till en papperslös, lyckades få hela sin enhet att ändra ett felaktigt förfarande. Genom detta har hon skapat förändring för många. Den barnmorskan gör mig extra stolt över vår kår idag och ger mig hopp inför morgondagen. Och förresten, apropå en morgondag en vill vara i så tänker jag:

Until further notice – celebrate everything.

Ps. Du kan också bli en av våra volontärer och göra skillnad för den enskilda, välkommen! Mejla mig om du vill veta mer: elisabeth.ubbe@lakareivarlden.se! Ds.