Barnmorskan Hanna Fahlbeck

Barnmorskors och gravida kvinnors intresse av barnmorskeledda kontinuitetsmodeller

Barnmorskan Hanna Fahlbeck är doktorand och har tidigare vänt sig till barnmorskor för att ta reda på vad de tänker och tycker om vårdformer med barnmorskeledda kontinuitetsmodeller i samband med graviditet och barnafödande. Nu ställs frågan till gravida kvinnor.

Resultat från ett frågeformulär som besvarades av 2084 barnmorskor visade att 56,1 procent av de som svarade var intresserade av att arbeta i en kontinuitetsmodell.
Nu fortsätter projektet och den här gången riktas fokus på gravida kvinnor.

Hallå där Hanna Fahlbeck: vad vill ni ta reda på?

Vi vill få ökad kunskap om gravida kvinnors intresse av att erbjudas en barnmorskeledd kontinuitetsmodell under graviditet, födsel och den första tiden med barnet och därför har vi gjort ett frågeformulär till gravida där vi precis har börjat samla in data.

Är ni först?
Finns det inga tidigare svenska studier som ställt den frågan till gravida kvinnor?

Denna fråga har ställts tidigare och visat att 50 procent av de tillfrågade var intresserade av vårdformen, men den datainsamlingen gjordes för 15 år sen och vi ville ta reda på vad kvinnor idag tycker. Eftersom många kvinnor idag läser på om graviditet och födande men denna vårdform är ovanlig i Sverige nationellt är vi nyfikna på hur många som känner till modellen. Vi undrar också hur många som skulle vara intresserade av en kontinuitetsmodell om den fanns tillgänglig där de bor.

Hur går studien till?

Studien består av ett digitalt frågeformulär som kvinnorna når via en länk (eller QR-kod). Vi rekryterar i samband med ultraljud och får ovärderlig hjälp av många kliniker runt om i landet. Kvinnorna kommer ha möjlighet att delta i en uppföljande telefonintervju samt fylla i ett uppföljande frågeformulär efter att barnet är fött.

Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Umeå universitet och Sophiahemmet Högskola.

Vem kan besvara enkäten?

Alla gravida kvinnor som kan förstå och besvara frågorna på svenska.
Webbenkät Gravida kvinnors intresse av barnmorskeledda kontinuitetsmodeller.

Kontinuitetsmodeller bedrivs på några få platser i Sverige – vilka?

Så vitt jag vet är det i Stockholm, Min Barnmorska Huddinge Karolinska universitetssjukhuset och Region Dalarna, Din barnmorska. Därutöver är Region Skåne och Västra Götalandsregionen på gång att starta upp.

Kontaktuppgift: Hanna Fahlbeck är doktorand vid Uppsala universitet
hanna.fahlbeck@kbh.uu.se

________________________________________________________

Läs mer
Svenska barnmorskors erfarenheter, attityder och intresse av att arbeta i kontinuerlig vårdmodell. Resultat publicerades i Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799, Vol. 36, nr 1, s. e86-e92 ’A perfect fit’ – Swedish midwives’ interest in continuity models of midwifery care