Lokalföreningsmöte i Norrbottens Barnmorskeförening.

Barnmorskeförbundet ska finnas för alla barnmorskor

När Norrbottens lokalförening samlades till årsmöte fanns medlemmarna med på tre olika platser. Dels ungefär 20 barnmorskor på Sunderbyns sjukhus, där även Barnmorskeförbundets Eva Nordlund var med. Dels på länk från Gällivare och Kiruna.

Först hölls årsmötet där Marjo-Riitta Wahlberg blev omvald som ordförande. Sedan fortsatte man till en uppdatering av läget i fackföreningsutredningen som Eva Nordlund höll i.
– Det som framför allt kom upp var funderingar runt hur barnmorskorna i Norrbotten ska bli sedda och kunna undgå att bli marginaliserade i en ny organisation, säger Eva Nordlund.
Situationen i Norrbotten utmärker sig genom att man har en större andel barnmorskor som är ensamma i sin profession på arbetsplatserna. Känslan fanns att det ofta kan vara svårt att nå fram med sina yrkesspecifika frågor på arbetsplatser där det enbart finns en barnmorska anställd och chef och andra anställda tillhör andra professioner,

– Några barnmorskor på mötet beskrev att man har en känsla av utsatthet idag och det fanns en oro för hur det kommer att bli i en annan organisation. Jag känner mig ödmjuk inför att situationen är väldigt annorlunda mot där jag är i Stockholm. Men jag vill skicka budskapet att vi i Barnmorskeförbundet vill att alla barnmorskor i landet ska ha bra villkor, säger Eva Nordlund.
För att förtydliga hur det ska gå till beskriver Nordlund tanken med hur den nya organisationen ska byggas i samråd med barnmorskor från hela landet. Och att det kommer att finnas stöd för de lokala företrädarna när de behöver det.
– Vi tar förstås den här oron på allvar och det är viktigt hur vi bygger de nya nätverken om det blir ett eget fackförbund. Det som är helt klart är att lokalföreningarna inte kommer att bli lämnade ensamma i skarpt läge och att förbundet kommer finnas där för samtliga barnmorskor, säger hon.