Svenska Barnmorskeförbundet i Norrbotten. Eva Estling SKL, Jonas Thörnqvist biträdande regiondirektör, Mia Ahlberg Svenska Barnmorskeförbundet, Inger Lindberg strateg för kunskapsstyrning Norrbotten och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet.
Inger Lindberg strateg för kunskapsstyrning och snart forsknings- och utvecklingsbarnmorska i Norrbotten och Eva Nordlund vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg besöker Sveriges nordligaste förlossningsavdelning.

Barnmorskeförbundet besöker Norrbotten

Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg och vice ordförande Eva Nordlund besökte igår (1/2) Gällivare Förlossning och BB tillsammans med Eva Estling från Sveriges kommuner och landsting.

Ett mycket lärorikt besök. Utmaningar finns. Inte minst en stor barnmorskebrist med stora pensionsavgångar under de närmaste 5 åren. Inspirerande att få ta del av all positiv energi, kompetens och god vård. Idag (2/2) besöker vi Jokkmokks hälsocentral och Sunderbyns sjukhus.

_____________________________________________________________________________
På bilden syns även Jonas Thörnqvist biträdande regiondirektör och Inger Lindberg strateg för kunskapsstyrning och snart forsknings- och utvecklingsbarnmorska i Norrbotten.