Barnmorskan Inga-Maj Andersson på njfcongress.is
International Confederation of Midwives ordförande Franka Cadée på njfcongress.is
Svenska Barnmorskor på Island maj 2019 njfcongress.is FOTO Gummi
Island maj 2019
Barnmorskan Inga-Maj Andersson

Barnmorskans roll och ansvar

Hallå där: Inga-Maj Andersson, disputerad barnmorska och utredare på Socialstyrelsen.

Barnmorskan Inga-Maj Andersson arbetar på Socialstyrelsen som utredare på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Hon deltog på den nordiska barnmorskekonferensen på Island i maj njfcongress.is.

Vad tyckte du om njfcongress2019?

Det var en välorganiserad konferens med många intressanta seminarier. Själva konferensbyggnaden var en fantastisk skapelse – både vad gäller arkitektur och utsikt! Mäktigt också att se och höra så många barnmorskor samlade från så många länder – inte bara från Norden.

Bäst?

Det var nog inledningstalet av ICM:s president Franka Cadée när hon lyfte barnmorskans roll och ansvar i kampen mot osäkra aborter. Det var starkt tycker jag eftersom det inte är lika självklart i många andra länder som det är i Sverige att barnmorskor är involverade i abortvård.

Förvånande?

Med så många barnmorskor samlade så var det förstås självklart att de allra flesta seminarierna handlade om ”birth” och ”pre- and postnatal care”. Jag hade gärna önskat lite mer bredd. Som barnmorska kan vi ju arbeta med så mycket mer under kvinnans hela reproduktiva period. Och lite förvånad är jag att det inte fanns mer forskning inom andra områden än förlossningsvård representerat.

Något särskilt du hörde som du tar med dig hem i ditt arbete?

En presentation som grep mig var när Inga Vala Jonsdottir berättade om hur kvinnors förlossningsupplevelse hade påverkats av våld som de varit utsatta för som barn. Det övergripande temat i hennes intervjustudie var ”You need more understanding”. Hennes presentation visade hur viktigt det är att barnmorskor och även andra i vården som möter kvinnor måste känna till hur vi tar upp frågan om våld och bemöter kvinnor som är eller varit utsatta för våld.

I poster-utställningen hittade jag flera guldkorn: ”What does the future of labour look like..?”,  ”Needs of clients during a pregnancy after Assissted Reproductive Technology” och ”Home care midwifery postpartum”.

En konferens är ett tillfälle att återuppta och knyta kontakter.
Hur var det för dig på njfcongress.is?

Jag fick inga nya kontakter direkt men träffade väldigt många tidigare kollegor, forskarkollegor och lärare. Det var roligt att få höra vad de arbetar med nu och att få berätta för dem om mitt jobb på Socialstyrelsen.

Vad gör du på jobbet just nu?

Vi håller på att ta fram ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvården som rör graviditet, förlossning och eftervård. Det är ett stort projekt och jag är glad att vi har hjälp av många kloka experter – barnmorskor, psykologer, obstetriker, barnläkare och barnsjuksköterskor. Jag är även involverad i ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen som handlar om en informationssatsning till gravida och nyförlösta kvinnor med fokus på det stöd och den vård som de kan ha behov av efter graviditeten.

Eftersom jag är barnmorska hamnar många frågor som rör kvinnohälsa hos mig – frågor från allmänheten, professionen, forskare och även internationella förfrågningar. Jag har bland annat fått tillfälle att delta i ett WHO-möte om forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa. Det är stort att få vara med i de sammanhangen och ha möjlighet att påverka. Sveriges barnmorskor har mycket att vara stolta över som vi kan förmedla internationellt.

___________________________________________________________

Inga-Maj Andersson disputerade 2015 med avhandlingen Second trimester medical abortion – perceptions and experiences

___________________________________________________________