Barnmorskan Susanne Åhlund, utredare på Socialstyrelsen.

Barnmorskan Susanne Åhlund utsedd till Chief Midwifery Officer

Sverige har fått sin första Chief Midwifery Officer. Uppdraget har gått till barnmorskan med dr Susanne Åhlund som är utredare vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utse en Chief Midwifery Officer för att förstärka samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) i frågor rörande kvinnohälsa och utövandet av barnmorskeyrket. Den 20 juni beslutade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell att barnmorskan Susanne Åhlund, utredare vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården på Socialstyrelsen, blir Sveriges första Chief Midwifery Officer.

Chief Midwifery Officer blir ett komplement till Chief Medical Officer, Chief Nurse Officer och Chief Dental Officer, som finns i länderna inom EU och WHO och fungerar som kontaktpunkter i profession- och policyfrågor nationellt och internationellt.
Läs mer om Socialstyrelsens internationella arbete.

___________________________________________________________

Socialstyrelsen
Chief Midwifery Officer utsedd att representera Sverige internationellt
Publicerad: 

___________________________________________________________

Barnmorskan Susanne Åhlund disputerade år 2019 har en bakgrund som styrelseledamot och vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Ett uppdrag hon lämnade när hon började arbeta  på Socialstyrelsen.

___________________________________________________________