Barnmorskan Susanne Åhlund, PhD

Vice ordförande går till nytt jobb på Socialstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets vice ordförande Susanne Åhlund lämnar styrelsen för jobb på Socialstyrelsen.

Hallå där Susanne Åhlund, vad har du fått för jobb?

Jag har fått jobb som utredare på Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och tillträder den 1 december 2020.

Vad ska du arbeta med för frågor?

Jag ska arbeta med ärenden inom Socialstyrelsens verksamhetsområden, bland annat Nära vård.

Varför lämnar du styrelseuppdraget i Svenska Barnmorskeförbundet?

Det går inte att kombinera uppdraget (anställningen) på Socialstyrelsen med ett förtroendeuppdrag.

___________________________________________________________

Socialstyrelsen Avdelningar

Socialstyrelsen Regionernas omställning till en mer nära vård

___________________________________________________________

Barnmorskan Susanne Åhlund lämnar styrelseuppdraget i Svenska Barnmorskeförbundet efter styrelsemötet den 3 december 2020 men är fortsatt ansvarig för projekt Goda levnadsvanor till och med januari 2021. Susanne Åhlund har arbetat med Svenska Barnmorskeförbundets levnadsvaneprojekt sedan starten 2012.

___________________________________________________________

Information från valberedningen. Läs mer i Jordemodern nr 8 dec 2020 och på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida.

___________________________________________________________