Barnmorskan Mia Ahlberg

Barnmorskan Mia Ahlberg har blivit docent

Barnmorskan Mia Ahlberg har fått en docentur i Reproduktiv hälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Hallå där Mia Ahlberg: Grattis till din docentur!

Tack!

Docent, hur blir man det?

För att bli docent så sker ett noggrant och strukturerat ansökningsförfarande. Den som ansöker om en docentur måste uppfylla vissa grundkrav på vetenskaplig meritering, pedagogisk kompetens och ledarskap.

Om du uppfyller grundkraven för en docentur så ska du sen formulera din vetenskapliga profil, din pedagogiska profil och även ledarskapsprofil. Det handlar om att tydligt beskriva vad som är planen framåt och vad du – jag – vill uppnå vetenskapligt, pedagogiskt och som ledare.

När du har sammanfattat de grundläggande kraven och skrivit vad du planerar framåt så skickas ansökan in till en kommitté som granskar den. De kontrollerar att du uppfyller alla grundläggande krav på en docenturtitel och att din beskrivning av vad du ska göra framåt inom forskning och pedagogik är ok. Om ansökan godkänns av docentkommittéen så skickas den därefter ut på extern granskning av erfarna professorer. Sen kommer den tillbaka till kommittéen för slutgiltigt besked. Hela denna process tar många månader. Att skriva själva ansökan tar också lång tid. För mig tog det nästan två månader faktiskt och jag tycker att jag är ganska snabb. Men detta arbete är omfattande!

Det är en lång och krävande process tycker jag.

Vad är ditt forskningsområde?

Mitt område som jag har en docentur inom är Reproduktiv hälsovetenskap.

Hur många doktorander har du haft?

Jag har haft en doktorand som huvudhandledare som heter Louise Lundborg. Hon disputerade förra året. Sen har jag ett antal doktorander som jag är bihandledare till. Jag har också handlett ett antal studenter på masternivå.

Om du hade fri tillgång till forskningsmedel, vad skulle du forska på då?

Åh vilken dröm… Då skulle jag göra många studier på Sammanhållen vårdkedja (Min Barnmorska) och effekterna på kvinna, barn och familj. Både på kort och lång sikt. I olika grupper av kvinnor.  Jag skulle också forska på hur det påverkar barnmorskors arbetsmiljö och kompetens att arbeta i en sammanhållen vårdkedja i Sverige och vad som är viktigt att organisera för att hålla hög kompetens. Jag skulle också forska på hur en kan koppla på läkarkontinuitet i vårdformen och vad det gör med resultaten.

Jag vill också forska på obstetriskt våld i Sverige ur en massa olika perspektiv.

Jag vill också forska på vilka arbetstidsmodeller som är bäst för barnmorskor som arbetar i 24/7 modellen.

Jag vill också forska på vilket typ av ledarskap som är bäst för barnmorskor i 24/7 verksamheten.

Ha ha ha… jag kan fortsätta i all oändlighet men hejdar mig nu.

Mina drömmar bottnar i de frågor jag försöker få svar på i mitt arbete nu. Och eftersom jag har lärt mig forskningsmetodik är det nära till hands att vilja göra forskning på allt.

Vad gör du nu i övrigt?

Just nu arbetar jag som tillförordnad verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är verksamhetschef för graviditet och förlossning på Huddinge sjukhus. Det tar all min tid just nu eftersom jag ganska nyss har fått uppdraget och håller på att lära mig. Jag är anställd som barnmorska här på sjukhuset så när detta uppdrag är klart så återgår jag till att arbeta som barnmorska och forskare. En helt underbar kombination.