Barnmorskan Anna Björsson.

Barnmorskan Anna Björsson får facklig tid i Stockholm

Barnmorskan Anna Björsson får facklig tid om 8 timmar i SLSO.
Anna Björsson har samma övergripande roll i öppenvården för BMM/UM som Maria Nordén Norman har i slutenvården.

Hallå där Anna Björsson: när börjar du ditt nya uppdrag?

Jag tillträdde redan 1 februari!

Har du tidigare erfarenhet av fackligt arbete?

Inget i den här omfattningen, så det känns både spännande och utmanande!
Jag började min fackliga bana som förtroendevald på SÖS innan jag gick vidare till  barnmorskemottagning.

___________________________________________________________

Anna Björsson
Blev barnmorska år 2017.
Arbetar på Älvsjö Barnmorskemottagning.
Varit fackligt förtroendevald SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet sedan 2021.

___________________________________________________________

Stockholm Regionsövergripande fackligt förtroendevalda barnmorskor
SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet

Anna Björsson öppenvården (Barnmorskemottagningar/Ungdomsmottagningar)
Kontakt: Anna.bjorsson@regionstockholm.se
Telefon 070-3631428

Maria Nordén Norman slutenvården – kvinnoklinikerna
Kontakt: maria.norden-norman@sll.se
Telefon 08 12324266 ( +46 70 2178204)

___________________________________________________________