Barnmorskan Maria Norman Stockholm, fackligt förtroendevald, Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Facklig tid för barnmorskan Maria Nordén Norman

Några känner igen mig sedan tidigare, jag har smygstartat lite i min nya roll, men först från och med i måndags har jag officiellt en 40 procent tjänst som övergripande fackligt förtroendevald för SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet på alla slutenvårdsklinikerna i Region Stockholm.

Jag heter Maria Nordén Norman och har sedan Svenska Barnmorskeförbundets ombildning till egen facklig organisation 2019 varit förtroendevald och skyddsombud på BB Södertälje, som är min hemmaplan. Jag är också styrelseledamot i Barnmorskeförbundets lokalförening, Stockholm.

Jag har nu 40 procent tjänst som övergripande fackligt förtroendevald för SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet på alla slutenvårdsklinikerna i Region Stockholm.
Det innebär att jag ska kunna – så småningom i alla fall, vara den som svarar på era frågor som i nuläget går direkt in till SRATs kansli.

Andra tillfällen där jag kan dyka upp, snart även på plats, är vid möten med arbetsgivaren där anställd och/eller lokala fackliga förtroendevalda behöver stöd. Jag får dock inte sitta med vid övriga klinikers samverkan.

Jag hoppas att vara inspirerande nog i vårt gemensamma förändringsarbete så att många fler vågar, orkar och vill bli fackligt förtroendevalda och därmed ta möjligheten att göra skillnad. Det var anledningen till att jag själv räckte upp handen som ”frivillig” i samband med starten 2019. Jag såg en möjlighet att inte bara slå i luften och trampa vatten, utan att med allt som det nya innebar faktiskt vara med och förändra!

På BB Södertälje är majoriteten av barnmorskorna fackligt anslutna till Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT och vi är TRE fackligt förtroendevalda. Det gör oss givetvis starka, men framförallt blir arbetet väldigt mycket lättare om man har två kollegor att varva med. Dessutom är man skyddad som fackligt förtroendevald och har rätt att uttala sig om oegentligheter utan att riskera att bli av med jobbet…

Tanken är nu att presentera mig och mitt nya uppdrag med olika infallsvinkel för de olika respektive sjukhusen. Därför behöver jag er hjälp att försöka belysa vilka som är de mest aktuella frågorna att driva på er klinik med hjälp av fackligt stöd. Vad är viktigt att förbättra avseende arbetsmiljö, arbetstider, bemanning…?
Vi har besläktade problem i arbetsbörda, men klinikerna verkar hantera sina motgångar lite olika. Alla medlemmar är välkomna att höra av sig med åsikter och förändringsförslag!

Jag står i startgroparna och ser fram emot att jobba tillsammans!

Vi ses!
Maria

___________________________________________________________
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.
Facklig information och medlemservice kansli@srat.se 
__________________________________________________________