Barnmorskan Erica Solheim

Använd din röst!

Det är Europaparlamentsval den 26 maj 2019.

Barnmorskan har en viktig roll i samhället att försvara och främja flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi lever i en tid när detta hotas. Vi ser exempel på hur nationer, organisationer och enskilda partier vill införa lagar och policys som begränsar kvinnors rätt att fatta beslut kring sin sexualitet och reproduktion.

Att flickor och kvinnor kan bestämma över sina liv och sina kroppar är grundläggande för hälsan och jämställdheten. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Gör skillnad. Använd din demokratiska rättighet.

Jag röstar. Rösta du med!