Barnmorskan Erica Solheim
Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2019 #IDM2019 Midwives: Defenders of Women’s Rights. www.internationalmidwives.org
Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2019 #IDM2019 Midwives: Defenders of Women’s Rights. www.internationalmidwives.org

Barnmorskor försvarar kvinnors rättigheter

Den 5 maj är den Internationella Barnmorskedagen. Temat för 2019 är: Midwives: Defenders of Women’s Rights.

Barnmorskan har en viktig roll i samhället att försvara och främja kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi lever i en tid där detta hotas. Vi ser exempel på hur nationer, organisationer och enskilda partier vill införa lagar och policys som begränsar kvinnors och flickors rätt att ta egna beslut kring sin sexualitet och reproduktion.

Familjekonservativa värderingar, sänkning av abortgränser, samvetsklausul och begränsningar av sex och samlevnadsundervisning och preventivmedel hotar alla kvinnors rättighet att fatta beslut kring sin sexuella och reproduktiva hälsa.

Barnmorskor arbetar dagligen med att försvara dessa rättigheter. Genom att alltid ha ett vakande öga över vad som händer i vår omgivning och hur vindar blåser, står vi redo att höja våra röster då kvinnors rättigheter står under hot.

Barnmorskans breda kompetens kring kvinnors reproduktiva hälsa skapar unika möten. Vi möter kvinnor i glädje och sorg. Vi identifierar ohälsa och hälsa på flera plan och öppnar upp för samtal som annars inte skulle äga rum. Samtalen kan handla om psykisk ohälsa, missbruk och beroende, våld, sexuella övergrepp och könsstympning.

Det är rättighet att som gravid och födande ha tillgång till rätt kompetens och alla kvinnor som vistas i landet har rätt till en god och säker vård på lika villkor.

Att kvinnor kan bestämma över sina liv och kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion är grundläggande för jämställdheten. Den rätten ska vi stå upp för och vara stolta över.

Barnmorskor, nu står vi upp för kvinnors rättigheter!
Den 5 maj och alla andra dagar står barnmorskan upp för kvinnors och flickors rätt till hälsa och en värdig vård.

Barnmorskor: försvarare av kvinnors rättigheter.
#IDM2019 Midwives: Defenders of Women’s Rights.
5th of May 2019 International Day of the Midwife