Barnmorskan och författaren Pia Höjeberg. Foto: Jane Morén.

2020 ÅRS PRISTAGARE: Barnmorskan och författaren Pia Höjeberg

Pia Höjeberg, barnmorska och författare, har av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelats ett pris på 50000 kronor.

Motiveringen lyder: För hennes mångåriga insats att med sakkunskap och stort personligt engagemang skriva barnmorskeyrkets och barnafödandets kulturhistoria.

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat ge mig pris med motivering ”För hennes mångåriga insats att med sakkunskap och stort personligt engagemang skriva barnmorskeyrkets och barnafödandets kulturhistoria.” På sätt och vis är det ett pris till oss alla.
Pia Höjeberg

___________________________________________________________

Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2020 dela ut följande priser för förtjänstfulla forskningsinsatser.

___________________________________________________________

Pia Höjebergs bok Hanna och barnsängskriget har givits ut av Hjalmarson & Högberg.

Mer om Pia Höjebergs utgivna böcker.

___________________________________________________________