Barnmorskorna Maria Ekstrand Ragnar och Pernilla Ny Lunds universitet.

Vill du läsa fristående kurs eller bygga på till en master?

Prekonceptionell hälsa och rådgivning, Amning och amningsstöd och Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa ges som fristående kurser vid Lunds universitet. Nytt för i år är att kurserna kan ingå i en magister eller masterexamen.

Maria Ekstrand Ragnar och Pernilla Ny, barnmorskor och universitetsadjunkter vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet driver de tre fristående kurserna Prekonceptionell hälsa och rådgivning, Amning och amningsstöd och Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa på vardera 7,5 högskolepoäng. Nytt för i år är att kurserna kan ingå i en magister- eller masterexamen.

Hallå där Pernilla Ny och Maria Ekstrand Ragnar: Vilka söker och går de fristående kurserna?

Pernilla: Kurserna om amning och klimakteriet är öppna för flera vårdprofessioner. Förutom barnmorskor är många som går amnings- eller klimakteriekurserna sjuksköterskor, fysioterapeutper, läkare, tandläkare, logopeder och psykologer. Det är väldigt roligt och givande.

Maria: Kursen i prekonceptionell hälsa är ännu så länge enbart öppen för barnmorskor. När det gäller barnmorskor som går våra kurser så är det framför allt de med intresse för frågor som rör reproduktiv hälsa och rådgivning i hela kvinnans reproduktiva livscykel – från tiden innan befruktning till amningsperiod och klimakterium. Nästan alla verksamheter där barnmorskor arbetar har representerats bland våra kursdeltagare.

Pernilla: Nytt och väldigt spännande för i år är att alla våra tre kurser kan räknas in i en magister- eller masterexamen inom barnmorskans huvudområde Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Självfallet kan man också läsa enstaka fristående kurs, utan att bygga vidare.

Hur är kursupplägget?

Maria: Alla tre fristående kurser som ges är digitala och går på kvartsfart över en termin. Man kan alltså bo och arbeta var som helst samtidigt som man studerar. Våra kursdeltagare kommer också från hela landet.

Pernilla: Kurserna skiljer sig åt litegrann i upplägg, men gemensamt är att vi möts under digitala föreläsningar och seminarier. Däremellan ingår läsning på egen hand och inlämning av skriftliga rapporter, som man får återkoppling på.

Vilka kurser ges nu i höst?
Maria: Till höstterminen 2024 ges kursen Prekonceptionell hälsa och rådgivning samt Amning och amningsstöd. Den som vill läsa Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa får vänta till våren 2025.

www.antagning.se kan man läsa mer om varje kurs, vilka förkunskapskrav som gäller och viktiga datum för anmälan. Anmälan till hösten 2024 är öppen mellan 15 mars tom 15 april.

___________________________________________________________

Mer info och kontakt:

maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se Prekonceptionell hälsa och rådgivning
pernilla.ny@med.lu.se Amning och amningsstöd och Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa

Har du frågor om hur du kan planera en magister eller masterexamen kan du läsa mer på Information om magister- och masterexamen i Medicinsk vetenskap (MMV): Fristående kurser på Medicinska fakulteten (lu.se)

Du är också välkommen att ta kontakt med studievägledningen fris_studsoc@med.lu.se

__________________________________________________________