Barnmorskorna Mia Ahlberg ordförande, Eva Nordlund vice ordförande och Susanne Åhlund vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Vi måste lyssna

Nu är det nog, Födelsevrålet, Förlossningsgaranti NU, En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset, Med rätt att föda, BB-krisen…

Nu hörs de röster som det verkligen handlar om – kvinnorna. Det räcker inte med att bara överleva, vare sig för kvinnan, barnet eller barnmorskan. Nu krävs det att vi gör gemensam sak och tar ett nationellt omtag. Det behövs barnmorskor för att bedriva reproduktiv hälso- och sjukvård.

Det är många som har reagerat på inslagen om #bbkrisen. Reaktionerna har varit starka och en del är upprörda. Ibland går åsikterna isär. Både den upplevda kritiken mot barnmorskekåren och förlossningsvården och vilka lösningar som är att föredra är ibland motsatta. Beroende på vem du frågar får du olika svar. Ju närmare du kommer dem det verkligen berör, i det här fallet kvinnor och barnmorskor, desto högre blir tonläget.

Vi välkomnar debatten. Diskussionen är nödvändig. Det är dags att lyssna på kvinnorna nu, också vi i Sverige måste ta till oss av kvinnors upplevelser i samband med barnafödande och det som benämns som obstetriskt våld. Vi måste fokusera på att få till den förändring som är nödvändig.

Att kritiskt granska vården är angeläget. Lika viktigt är att den information kvinnor får i samband med graviditet och förlossning är saklig, nyanserad och baserad på aktuell kunskap. Det är vår uppgift att stå för den sakkunskapen och ge den information, det råd och stöd och den vård och behandling som varje enskild kvinna behöver i samband med graviditet och barnafödande. Allt det som kvinnan behöver för att kunna göra egna informerade val.

Mödra- och förlossningsvård ska precis som all annan hälso- och sjukvård bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi måste ha förutsättningar för en tillgänglig, jämlik, personcentrerad och individualiserad mödra- och förlossningsvård. Det är politikens ansvar, i den frågan borde vi alla kunna enas och för det behövs både barnmorskor och förlossningsläkare. Kvinnor har reproduktiva rättigheter. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är viktigt. Sverige måste ha mödra- och förlossningsvård för alla. Det handlar om kvinnors och barns hälsa och i förlängningen handlar det om folkhälsa. Sverige behöver barnmorskan.