Barnmorskan Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Världens kvinnor behöver barnmorskor. Sverige behöver barnmorskan.

Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Idag är det internationella barnmorskedagen med tema jämställdhet. Covid-19 pandemin påverkar allt som sker i nuläget men världens kvinnor fortsätter att behöva barnmorskan. Oavsett kris och pandemi ska barn födas och preventivmedel och abortvård finnas. Redan innan pandemin var det brist på barnmorskor trots att vi vet att utbildade barnmorskor är den enskilt viktigaste faktorn för mödrars hälsa och överlevnad och en förbättrad reproduktiv och sexuell hälsa globalt

Pandemin har resulterat i många sjukskrivna kollegor samtidigt som barnmorskor är flexibla och arbetar med annat med hjälp av den dubbla kompetensen som sjuksköterska. Under tiden får tyvärr viss vård anstå som cancerscreening, inställd föräldrautbildning och allt fler möten mellan barnmorskan och kvinnan sker digitalt.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar för att kvinnovården ska vara evidensbaserad med ett kvinnocentrerat perspektiv. Aldrig har det varit tydligare att ett av våra mål, kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossning, inte bara kan ge stöd till kvinnan och minska komplikationer, utan även begränsa kontakter och smittspridning. Det kommer en tid efter Covid-19 och de vårdformer med kontinuerlig vårdkedja i samband med graviditet och barnafödande, som vi vet är bra för både kvinnor och barnmorskor, främjar kontinuitet och minskar oro – och nu även smittspridning – borde vara självklara alternativ också i Sverige.