Docent Lise Eriksson Uppsala universitet. Bild Uppsala universitet (bilden är beskuren).

Värderingar och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa

Just nu pågår en studie om vårdgivares värderingar, normer och kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Det är docent Lise Eriksson och professor Birgitta Essén Uppsala universitet som är ansvariga forskare.

Hallå där Lise Eriksson: vad vill ni ta reda på?

Vi vill genom en enkätstudie riktad till barnmorskor, gynekologer och kuratorer få veta mer om värderingar, normer och kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Projektets övergripande mål är att utveckla verktyg till en förbättrad vård och bemötande för patienter med rötter i Mellanöstern och Afrikas Horn.

Vad är bakgrunden till er studie?

Vi har i tidigare studier sett att värdekonflikter och kulturella förändringar kan skapa låsta situationer och vi försöker nu hitta lösningar genom att öka förståelsen om det mångkulturella vårdmötet.

Från tidigare forskning om kvinnohälsa i ett migrationsperspektiv vet vi att tjejer och kvinnor med rötter i Mellanöstern och Somalia har sämre utfall och ökad risk för suboptimal vård än majoritetsbefolkningen. Enligt gällande styrdokument uppmuntras vi inom vården att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som vi ska ge en kultursensitiv vård. Det har visat sig extra utmanande att i vissa situationer ge professionell vård i möten med individer med värderingar som skiljer sig från de som det svenska samhället bygger på. I vårdmötet kan känsliga ämnen som reproduktion, abort- och preventivmedelsrådgivning, sex och samlevnad leda till spänningar och missförstånd och i slutändan en försämrad vård. Vi vill gärna höra (på gruppnivå) om erfarenheter bland barnmorskor, gynekologer och kuratorer och förhoppningsvis minska förekomsten av sådana ”kulturkrockar”.

Parallellt med enkäten till vårdgivare pågår en annan enkätstudie som undersöker nyanlända migranters värderingar om sexuell och reproduktiv hälsa. Vi avser senare utveckla riktlinjer som kan underlätta kommunikationen och bidra till rätt vård i rätt tid oberoende av bakgrundsfaktorer.

Hur länge är enkäten öppen att besvara?

Enkäten är öppen till den 30 april 2021.
Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Kontakta oss gärna om ni önskar få mer information om studien. Fyll i webbenkäten på dator eller surfplatta, den tar cirka 20 minuter att besvara.

Något mer du vill säga?

Det känns väldigt fint att så många har hjälpt oss genom att besvara eller distribuera enkäten, trots den utmanande arbetssituationen inom vården under pandemin.

Projektet ingår i Vetenskapsrådets stora satsning på forskning om migration och integration, och är en del av forskningsprogrammet Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik som vi i Uppsala leder i nära samarbete med sociologer, antropologer och normforskare.

___________________________________________________________

Kontakt ansvariga forskare:
Professor Birgitta Essén, överläkare och ansvarig forskare: birgitta.essen@kbh.uu.se
Docent Lise Eriksson, forskare: lise.eriksson@kbh.uu.se
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mer information och möjlighet att besvara webbenkäten finns här.

___________________________________________________________