WHO Collaborating Center for Maternal and Child Health Trieste Italy

Utvärdera kvaliteten i vården under pandemin

Var med och utvärdera kvaliteten i vården under pandemin –förbättra kvaliteten av förlossnings- och nyföddhetssjukvården.

COVID-19 pandemin har förändrat vårt liv och vårt arbete.  Mer än 21 000 kvinnor i Europa från fler än 15 europeiska länder där 5003 kvinnor fött i Sverige, har redan delgett sina upplevelser av förlossnings- och eftervården under COVID-19 pandemin.

Nu vill vi tillfråga dig som är vårdpersonal och arbetar i förlossnings- och BB-vården om du vara med och utvärdera kvaliteten i vården under pandemin. Det gör du genom att delta i denna undersökning och besvara en enkät. Undersökningen baseras på WHO:s standarder för förbättring av kvinno- och nyföddhetsvårdens kvalitet. Resultaten kan bidra till att förbättra kvaliteten av förlossnings- och nyföddhetssjukvården.

Undersökningen är helt anonym. Inga deltagare kan komma att kunna identifieras när resultaten presenteras i vetenskaplig tidskrift eftersom inga personuppgifter samlas in. Tidsåtgång för att fylla i enkäten är cirka 15-20 minuter.
Du når enkäten på länk här

Denna undersökning samordnas av WHO:s Collaborating Center, Burlo Garofolo Sjukhuset, Trieste, Italien.

Undersökningen vänder sig till läkare som arbetar i mödra- och nyföddhetsvården, barnmorskor, sjuksköterskor, neonatologer, obstetriker, gynekologer och ST-läkare inom obstetrik, gynekologi och neonatologi.

Ansvarig forskare i Sverige: Helen Elden, Docent Göteborgs universitet, Universitetssjukhusöverbarnmorska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Telefon: +46 31 786 2354

Karolina Lindén barnmorska PhD, Helen Elden barnmorska docent, Mehreen Zaigham ST-läkare obst/gyn PhD, Verena Sengpiel överläkare gyn/obst docent