Barnmorskeexamen i Uppsala juni 2019
Barnmorskelärare på barnmorskeexamen i Uppsala juni 2019.

Grattis till alla nya barnmorskor – välkomna in i vårt fantastiska yrke!

Grattis till din barnmorskeexamen! Vi barnmorskor har ynnesten att få möta kvinnor och deras familjer i så många skeden i deras liv. Så många händelser, positiva och ibland svåra, en barnmorska får vara med om under ett yrkesliv. Det slutar aldrig att vara lärorikt och vi slutar aldrig att lära oss.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar oavbrutet för kvinnors rättigheter och för att barnmorskor ska kunna ge bästa professionella omhändertagande. Vi väjer inte för de svåra situationerna och vi står stolta upp för kvinnors rätt att bestämma över sin kropp. Barnmorskor är modiga och bygger sten för sten sin kunskap. Vi har alla stått nyfärdiga med skälvande ben, våldsamma mardrömmar om katastrofer och en känsla av ”puh, jag klarade den här dagen också”.

Vi är dina barnmorskekollegor och finns här för dig och vi är glada att du ska börja arbeta med oss. Tillsammans ska vi driva vår profession och våra fackliga frågor framåt.

Välkommen och grattis till examen!

___________________________________________________________

Eva Nordlunds tal på barnmorskeexamen i Uppsala 10 juni 2019

Kära barnmorskor!
Kollegor! Nu är ni framme vid målet. Ni har kämpat, ni har våndats. Ingen utbildning är mer krävande och när ni varit hos oss barnmorskor på praktik har ni fått göra ert yttersta.

För en barnmorska ska vara välutbildad och rustad för alla möten och utmaningar i vårt fantastiska yrke där vi möter kvinnor och en del män/hen genom livet. Det ÄR ni nu! Ni står inför den mest stimulerande och intensiva resa man kan göra i ett yrke.

Svenska barnmorskor har ett gott rykte och är av stor betydelse för världen.

Några av er kommer bära arvet vidare och arbeta för alla de kvinnor, barnmorskor och barnmorskeutbildningar som behöver vår kompetens globalt.

Några av er kommer arbeta med ungdomar på ungdomsmottagningar, en unik företeelse för Sverige. Vad jag vet så har ännu Danmark fortfarande bara två ungdomsmottagningar, i Köpenhamn.

Mödravård, förlossning, abortvård, IVF och fostermedicin kommer locka andra. Några av er kommer forska och ta oss ännu längre fram inom vår profession.

Det är kunskapen, kompetensen som kommer att bära er vidare till erfarenheten. Som Churchill sa; Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.

MEN! Det finns något mer som är av betydelse och som ni redan har tränat och blivit tvungna att öva. Mod! Modet att värna om de kvinnor och familjer ni möter. Vår etiska kod är kristallklar.

Vi tar hand om kvinnan överallt där HON är.

Kalla vindar blåser, högerpopulism i Sverige, Europa och övriga världen yrkar på att beskära kvinnors frihet att bestämma över sin sexualitet och sina kroppar. Som också vill inskränka kvinnors möjlighet att bestämma över när det är dags att få barn. Andra krafter påverkar var och hur kvinnor ska föda.

Barnmorskor är modiga och tillsammans ska vi fortsätta att bli ännu starkare. Vi behöver stå fast och alltid fortsätta att vara advokat och företrädare för de kvinnor vi möter.

År 1886 bildades barnmorskeförbundet. Barnmorskan Johanna Heden Bovallius drev på för att samla barnmorskor från hela landet och de barnmorskeföreningar som fanns, för hon förstod vikten av att barnmorskor behövde samla sig. I Stockholm på Södermalm skedde det första mötet och året därefter fanns ett barnmorskefackförbund.

Man kämpade för ökad kvalitet på utbildningen, att få pension, höjd status på yrket – ungefär detsamma som vi slåss för idag.

Som kassör i förbundet fann jag plötsligt en udda utgift som vi betalar varje år. Det visade sig vara Johannas gravavgift i Örebro som vi fortfarande betalar för. Då kände jag historiens vingslag!

Den 1 januari 2019 ombildades Svenska Barnmorskeförbundet till att återigen bli ett fackförbund. DET kräver mod och i gemenskapen med alla starka barnmorskekollegor tar nu barnmorskor i Sverige en ny riktning. Det gör vi för att vi kan! Och för att vi är unika och har en kompetens som behövs.

Vi står upp för professionen, för barnmorskors arbetsvillkor och alla de som behöver vår kompetens och vår styrka. Och det gör vi tillsammans! Barnmorskor!

Där ni befinner er nu, där har vi alla varit. Fråga vem som helst av oss så får ni höra om de missbedömningar och tokigheter vi hamnade i och kanske fortfarande kan hamna i. I de allra , allra flesta fall går det bra och varför gör det, det? Jo, för att ni inte är ensamma. Barnmorskor kommer att omge er med sin erfarenhet och hjälpa er vidare.

Någon sa: Vi är änglar med bara en vinge, 
för att kunna flyga måste vi hålla om varandra.

 Som nyfärdig barnmorska får man får helt enkelt ”tugga i trasmattorna” ett tag. Själv roade jag mina kollegor stort ganska tidigt i min barnmorskekarriär när jag smet ut några minuter för att rådfråga kring en förstföderska som hade haft tidiga krystimpulser sen några timmar.

Nu vet ni, som fått kunskap, att den bebisen låg vidöppet och sen hände det sig att bebisen plötsligt roterade och när jag kom tillbaka stod pappan med barnet i händerna. DET fick jag äta upp både då och sen när historien kom tillbaka genom ett annat par som födde barn och berättade om en barnmorska som de hört om. Så kan det gå!

Jag har sett många barnmorskestudenter under åren, fått ta hand om tårar och hört uppgivna ord som ”jag blir ALDRIG barnmorska”.

Sen händer det magiska. Det går lite olika fort men när slutet närmar sig börjar rosenknoppen öppna sig för att ta emot regnet, luften och världen. Den vecklar ut sig i all sin prakt och blir den allra vackraste, doftande rosen. En alldeles enastående barnmorska står redo att dela gemenskapen med oss i yrket och få det roligaste jobb man kan ha.

Alla vackra rosor här idag, barnmorskor, jag önskar er ett stort lycka till och grattis!

______________________________________________________

Fotnot: Barnmorska – bli medlem i din professionsorganisation Svenska Barnmorskeförbundet, med facklig tillhörighet i SRAT – medlemsansökan hittar du här – Akademiker i samhällsbärande professioner.

_________________________________________________________