Temadag abort 23 november 2021, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet.

Temadag Abort 23 november 2021

Den 23 november var det dags för temadag abort, ett återkommande arrangemang i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

Temadagen samlade drygt 100 deltagare från hela landet som fick ta del av aktuell forskning, etiska frågeställningar och uppdatering om och hur pandemin påverkat arbetssätt och tillgången till abortvård och preventivmedel nationellt och globalt.

___________________________________________________________

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK & GYNEKOLOGI OCH SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET
Program temadag Abort 23 november 2021. Inledning med ordförande Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande Michael Algovik Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.
Abort under COVID-19 pandemin
· Uppdatering om aborter och COVID-19 i Sverige Helena Hognert
· Anpassning av lagar utomlands Kristina Gemzell
Aborter i världen: Policy & advocacy · Abortpolicy Mandira Paul och Hans Linde · Framsteg och bakslag senaste åren (Argentina, Gibraltar, Irland, USA) Hans Linde
Etik och abort · Idéer om skuld och skam kring abort Niklas Juth
Fosterdiagnostik och abort · Vad tror vi om utvecklingen av behovet av aborter på grund av fosteravvikelse med nya tekniker tillgängliga som tidiga ultraljud och NIPT Peter Lindgren
· Etiska aspekter Charlotta Ingvoldstad Malmgren
LARC vid abort · Insättning av spiral inom 48 timmar efter tidig medicinsk abort Sara Hogmark
· Preventivmedelsrådgivning på BMM: Har förskrivningen förändrats under pandemin? Emma Lilliehöök och Anne-Charlotte Jonsson ·LOWE-studien – rådgivning om preventivmedel vid abort Helena Kopp Kallner, Isabella Bizjak, Karin Emtell Iwarsson och Niklas Envall

___________________________________________________________