Förberedelser inför festmiddag på Skansen konferens Reproduktiv hälsa 2018. Svenska Barnmorskeförbundets kanslichef Kajsa Westlund.
Barnmorskan Kajsa Westlund
Jubileumskonferensen Reproduktiv hälsa 2011 och festmiddag med underhållning i Stadshuset. På bilden kansliets anställda barnmorskorna Kajsa Westlund, Margareta Rehn och Maria Sahlin.
Goda levnadsvanor - Hållbar livsstil. Svenska Barnmorskeförbundet www.barnmorskeforbundet.se
NJF, nordisk barnmorskekonferens på Island 2019. Besök hos presidenten. Mia Ahlberg och Eva Nordlund och Kajsa Westlund från Svenska Barnmorskeförbundet.
Barnmorskorna, kanslichef Kajsa Westlund och styrelseledamot Marianne Weichselbraun är redo att möta besökarna i Barnmorskeförbundets tält i Almedalen.
Förbundsstämman den 14 november 2018. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019. www.barnmorskeforbundet.se www.srat.se
Barnmorskan på Skansen möter upp i Skansens entré (här gestaltad av barnmorskan Kajsa Westlund). Augusti 2019.
Fem barnmorskor, fyra ordföranden och en kanslichef. Svenska Barnmorskeförbundets tidigare ordföranden Mia Ahlberg, och Anna Nordfjell, blivande pensionär kanslichef Kajsa Westlund, tidigare ordförande Ingela Wiklund och nuvarande ordförande Eva Nordlund.
Barnmorskan Kajsa Westlund

Tack alla barnmorskor för händelserika år!

Kanslichef Kajsa Westlund går i pension.

Efter många år på Svenska Barnmorskeförbundets kansli slutar jag nu för att gå i pension. Jag vill tacka alla kollegor för alla trevliga och givande kontakter under dessa händelserika år.

Det har blivit många konferenser Reproduktiv hälsa sedan starten 2005, både i Stockholm och i roligt samarbete med lokalföreningar runt om i landet, årliga chefskonferenser och många temadagar.

De senaste åren har jag haft förmånen att få arbeta med projekt Goda levnadsvanor och Barnmorskan på Skansen.

Mycket har förändrats, inte minst förbundsstämman beslut 2018 att Svenska Barnmorskeförbundet ska vara en del av fackförbundet SRAT har inneburit att barnmorskeförbundet tagit ett stort steg framåt.

Var sak har sin tid, engagemanget för barnmorske- och kvinnofrågor får ta sig andra uttryck men jag ser också fram emot att göra andra saker.

Kajsa Westlund
Kanslichef Svenska Barnmorskeförbundet
Leg Barnmorska, fil mag