Barnmorskan Helen Elden, docent i reproduktiv och perinatal hälsa.

Ta en master i reproduktiv och perinatal hälsa

Är du barnmorska och intresserad av att främja hälsa, utveckla vård och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom reproduktiv och perinatal hälsa?

Då kan du läsa och ta en masterexamen i huvudområdet Reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet. Ämnesansvarig, kursledare och examinator i kurspaketet för master i Reproduktiv och perinatal hälsa är barnmorska, universitetslektor, docent och forskargruppsledare Helen Elden.

Hallå där Helen Elden: Hur är kursupplägget? 

Kurspaketet riktar sig till dig som har en magisterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa och vill fortsätta studierna på avancerad nivå. Under utbildningen är ditt vetenskapliga examensarbete i fokus. Du studerar till största delen självständigt med stöd av handledare medan du fördjupar dig i valt problemområde inom huvudområdet Reproduktiv och perinatal hälsa och i forskningsmetodik.

Kurspaketet ges på halvfart över två terminer på distans med totalt fyra fysiska träffar på Campus. Under termin 1 förbereder du dig för att skriva din masteruppsats genom att avgränsa problemområdet, formulera ett forskningsproblem och avgöra lämplig design och metod för examensarbetet. Under termin 2 producerar du examensarbetet, vilket du presenterar och försvarar vid ett slutseminarium där du också granskar/ opponerar på ett annat examensarbete. När du har slutfört utbildningen kan du ansöka om en filosofie masterexamen i huvudområdet Reproduktiv och perinatal hälsa.

Hur väljer man område för sitt examensarbete?

Man erbjuds skriva sitt examensarbete inom något av forskargruppens forskningsprojekt men kan också själv komma med förslag. För presentation av pågående forskningsprojekt i forskargruppen Sexuell-Reproduktiv och Perinatal Hälsa, se www.gu.se/en/research/sexual-reproductive-and-perinatal-health.

Vad är det för kurser som ingår?

I kursen ingår: Litteraturfördjupning inom Reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp i vilken du genomför en litteraturfördjupning inom det forskningsfält du har valt; Vetenskaplig metod inför master i Reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp där du fördjupar dina kunskaper i vetenskaplig teori och metod och Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp i vilken du producerar din masteruppsats.

Vilka förkunskaper krävs?

Språkkunskaper motsvarande Svenska B, Engelska A (SV 3, Eng 6) på gymnasienivå eller motsvarande. Barnmorskeexamen om 90 hp efter Sjuksköterskeexamen på grundnivå. Magisterexamen i huvudområdet Reproduktiv och perinatal hälsa och  Vetenskaplig metod om 7.5 hp på avancerad nivå.

När kan man söka kursen och hur?

Period för ansökan är 15 mars -15 april.
Mer info om ansökan på www.gu.se/studera.