Barnmorskorna Eva Nordlund, förbundsordförande och Malin Bogren, ordförande Internationella rådet , Svenska Barnmorskeförbundet.

Sverige tillsätter en Chief Midwifery Officer

I en pressrelease meddelade idag sjukvårdsministern Acko Ankarberg att en Chief Midwifery Officer nu tillsätts på Socialstyrelsen. En svensk Chief Midwifery Officer ska tillsammans med övriga motsvarande funktioner utgöra en knutpunkt gentemot WHO.

Svenska Barnmorskeförbundet har länge drivit frågan – innan covidpandemin – och uppvaktat både Socialstyrelsen och Regeringen där vi redogjort för vikten av att vara ledande i att lyfta fram barnmorskeprofessionens kompetens och globala förankring genom en Chief Midwife (Officer).

Vi är nyss hemkomna från International Confederation of Midwives´ (ICM) Council Meeting 2023. Där betonades vikten av att alla länder utvecklar barnmorskeledarskapet. ICM har nu också tillsatt en egen Chief Midwife  som ska arbeta för barnmorskeprofessionen på alla nivåer och inom barnmorskans alla områden, såväl lön, arbetsmiljö som professionsfrågor. En annan viktig aspekt som Chief Midwife på ICM kommer att arbeta med är barnmorskors autonomi och vikten av att stärka självständiga barnmorskeorganisationer, där barnmorskor leder barnmorskor.

ICM är noga med att titeln ska vara Chief Midwife som är den rätta termen för att beskriva vår profession och barnmorskans kunskap. Vi kommer framföra den synpunkten till Socialstyrelsen och Regeringen.

Det är med stolthet vi nu äntligen kan meddela våra kollegor såväl i Sverige som globalt att steget till en Chief Midwife har tagits av Regeringen.

Trägen vinner!

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Malin Bogren, ordförande Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet
Styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet 

_________________________________________________________

Pressmeddelande 20230616: Sverige tillsätter en Chief Midwifery Officer som kontaktpunkt inom WHO-samarbetet regeringen.se

___________________________________________________________

Mer om Socialstyrelsens internationella arbete.

___________________________________________________________