Svenska Barnmorskeförbundet på SRAT förbundsmöte 2024
SRAT Förbundsmöte 2024
SRAT Förbundsmöte 2024
Barnmorskor på SRAT Förbundsmöte 2024
SRAT Förbundsmöte 2024
SRAT Förbundsmöte 2024

Svenska Barnmorskeförbundet på SRAT förbundsmöte 2024

Den 24 maj var det dags för SRAT förbundsmöte som sker var tredje år.

På ett förbundsmöte ska styrelsen redovisa hur verksamheten skötts och framtiden ska fastställas i budget och verksamhetsplan. För det krävs en styrelse och formella val skedde. Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund fick förnyat uppdrag som styrelseledamot i SRAT styrelse.

Till förbundsmötet kom ytterligare tio barnmorskor, medlemmar och fackligt förtroendevalda med rösträtt och en massa engagemang och energi som anstår barnmorskor. Två av tre motioner till mötet kom från Svenska Barnmorskeförbundet. Den ena yrkade på en förändring av språkbruket där ordet förtroendeman används. Förlegat och gammeldags anser vi och samtidigt exkluderande. Motionen ansågs besvarad då arbete redan pågår inom organisationen. En annan motion handlade om att stärka förhandlarorganisationen och öka kommunikationen och tryggheten för lokalfackliga. Motionen avslogs så som den var formulerad men däremot kommer ett projekt initieras där det snarast ska påbörjas ett arbete mot en förstärkning kring organisationen. Det kommer bli intressant och kan bli en mer förankrad förändring mot något bättre.

Hur ska engagemanget bibehållas?

Hur kan vi attrahera de yngre att vara en del i rörelsen och förstå betydelsen av det fackliga arbete?

Sacos ordförande Göran Arrius talade till förbundsmötet och tryckte på den demokratiska process som fackförbund bedriver och vikten av att fortsätta det arbetet. Hur ska engagemanget bibehållas? Hur kan vi attrahera de yngre att vara en del i rörelsen och förstå betydelsen av det fackliga arbete? Det är som exempel inte självklart med reglerad arbetstid, semester och föräldraledighet. Det måste vi öka förståelsen för hos alla, bevaka och värna om att rättigheter finns kvar. Arrius uppmanade också alla förbund och föreningar att påminna sina medlemmar att rösta i EU valet. Oavsett vad var och en vill rösta på är det viktiga att rösta som en del i den demokratiska processen.

Avslutningsvis genomfördes alla val av ledamöter samt även en ny valberedning. Till vår stora glädje samtyckte även denna gång barnmorskan Helén Bengtsson, styrelseledamot i vår egen förbundsstyrelse, att vara del i valberedningen till nästa förbundsmöte för SRAT. Valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i den demokratiska processen vid val av nya ledamöter.

På förbundsmötet deltog från Svenska Barnmorskeförbundet: Therese Lindberg, Helén Bengtsson, My Mowitz, Sanna Lantz, Elisabeth Ökvist, Anja Lundström, Malin Jeppson, Camilla Lado, Erica Solheim, Erika Broman-Häggblad samt Eva Nordlund.

Hälsningar från oss på SRAT förbundsmöte
Svenska Barnmorskeförbundet