Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet fördömer invasionen av Ukraina

Svenska Barnmorskeförbundet fördömer invasionen av Ukraina och uttrycker vårt stöd för det ukrainska folket.

Kvinnor och barn tvingas fly och de som stannar kvar löper stora risker för olidliga omständigheter och att mänskliga rättigheter kränks. Det är av största vikt att humanitär hjälp når fram.

Barnmorskor kommer göra sitt yttersta för att hjälpa de som behöver vår hjälp, oavsett var. Som medlemsorganisation  i European Midwives Association stöttar vi våra kollegor i Ukraina under dessa svåra tider och för fram rösterna från de barnmorskor som är involverade i denna fruktansvärda situation.

Eva Nordlund
Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________
Läs uttalande från European Midwives Association – EMA
publicerat 20220227 på EMAs facebooksida.
___________________________________________________________

EU solidarity with Ukraine

____________________________________________________________________________

Regeringskansliet regeringen.se

Rysslands invasion av Ukraina

__________________________________________________________________________