Uppstartsmöte med Svenska Barnmorskeförbundets studentsektion 22 mars 2022.

Svenska Barnmorskeförbundet bildar studentsektion

Vi inom Svenska Barnmorskeförbundet är stolta över vår studentsektion som startade den 22 mars 2022. Uppstartsmötet var digitalt och studenter deltog från de olika utbildningsorterna, från Umeå i norr till Lund i söder.

Förbundet representerades av Erica Solheim, Ewa Andersson, Li Thies Lagergren och Malin Bogren. Ewa, Li och Malin är alla yrkesverksamma på någon av barnmorskeutbildningarna. Från vår fackliga tillhörighet SRAT fanns studenthandläggare Amanda Backlund och från Studentsektionen Logopedförbundet deltog Logopedförbundets ordförande Josefine Öhr. Logopedförbundet är, liksom Svenska Barnmorskeförbundet, en del av SRAT och har en etablerad studentsektion sedan några år tillbaka.

Svenska Barnmorskeförbundets studentsektion

Svenska Barnmorskeförbundets ambition är att studentsektion ska arbeta aktivt med att lyfta studenternas åsikter kring utbildning och profession. Arbetet ska ske inom ramen för fackligt SRAT studentmedlemskap.

Sektionen ska arbeta med en positiv interaktion mellan studenter på de olika lärosätena och användas som en referensgrupp för förbundsstyrelsen i kontakt med beslutsfattare, arbetsgivare och media med flera. Tillsammans med förbundet finns möjlighet att anordna bland annat webbinarier och temadagar.

Målet är att samtliga tolv lärosäten ska representeras inom den nya sektionen. Studentsektionen bör utse en ansvarig som är sammankallande och kontaktperson till förbundsstyrelsen samt utbildningsrådet.

Röster från studenterna under mötet

  • Ska man prata om framtiden, ska framtiden sitta i rummet”.
  • En möjlighet att möta studenter från de andra utbildningarna”.
  • ”Betydelsen av nätverk, viktigt för framtiden. Det ska finna en hållbar struktur så att det blir hållbart för de som är engagerade. Lund berättar att de har en klass som är aktiv”.
  • ”Som student flyter man mellan två fackförbund, vilket gör det viktigt att det finns en studentsektion”.
  • ”Via Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd finns en möjlighet för oss studenter att lyfta vad som är bra och mindre bra kring barnmorskeutbildningarna”.

Vad händer nu?

Svenska Barnmorskeförbundet har fått in namn på representanter från flera av lärosätena och startar nu en arbetsgrupp med dem. Förbundet arbetar också vidare för att hitta kontaktpersoner från de utbildningsorter som i dag saknar representant.

Förbundet kommer att arrangera ett digitalt webbinarie under maj 2022.
Datum och tid kommer att annonseras på kalendariet på Svenska Barnmorskeförbundets webbsida samt skickas via mail till alla med studentmedlemskap. Det finns också en ny Facebook-grupp – Studentsektion Svenska Barnmorskeförbundet – där studentmedlemmar kan ta del av information och kommunicera med andra studenter och styrelsen.

Svenska Barnmorskeförbundet hälsar dig välkommen till såväl studensektionen som Facebook-gruppen.

Vill du ha kontakt med Studentsektion mejla:
Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet, erica.solheim@barnmorskeforbundet.se  

Har du frågor kring ditt studentmedlemskap kontakta:
Amanda Backlund, studentansvarig SRAT, amanda.backlund@srat.se

___________________________________________________________

Info för dig som är Barnmorskestudent.

___________________________________________________________