Barnmorskan Kerstin Erlandsson, professor i sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa vid Institutionen för Hälsa och Välfärd, Högskolan Dalarna. Barnmorskan Malin Bogren, docent i reproduktiv och perinatal hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Foto: Gunnar Jönsson.

Svensk barnmorskeforskning ligger till grund för världshälsoorganisationens arbete i Sydostasien

Forskare vid Göteborgs Universitets och Högskolan Dalarna  inbjudna till WHO:s regionala möte Sydostasien för att diskutera hur barnmorskeprofessionen kan bli accepterad i hälsosystemet och samhället i stort.

På världshälsoorganisationen WHO:s regionala möte för Sydostasien diskuterades hur barnmorskeprofessionen kan bli accepterad i hälsosystemet och samhället i stort. Forskare vid Göteborgs Universitet och Högskolan Dalarna var inbjudan att presentera resultat från sina studier i regionen och föreslå satsningar på den verksamhetsförlagda utbildningen för att tillhandahålla kliniskt skickliga barnmorskor. Rekommendationerna bygger på en sammanställning av 34 studier.

Mötet hölls i Bangladesh mellan den 13 och 15 september med över 80 deltagare från regionens 11 länder. De representerade myndigheter, lärosäten, FN organisationer, barnmorskeförbund och civilsamhälle. Våra rekommendationer kommer nu att ligga till grund för WHO:s medlemsländer i Sydostasien och deras planering för att barnmorskor ska kunna jobba mer självständigt med gravida och födande kvinnor.

Barnmorskeutbildningens längd och innehåll i Sydostasien skiljer sig åt. Få länder i regionen uppfyller internationella standards för att ge barnmorskestudenter möjlighet att efter genomgången utbildning ha den kunskap som krävs för att ge god vård av hög kvalitet. När barnmorskor är välutbildade, först då finns det möjlighet att accepteras bland läkare- och sjuksköterskekollegor samt i civilsamhället bland familjer, män och kvinnor.

Vår forskning gör skillnad!

Vi kan konstatera att det finns ett intresse för att jobba evidensbaserat både från WHO och Sydostasiens medlemsländer. Våra forskningsresultat kommer att spela en avgörande roll för planeringen av arbetet framåt med att stärka barnmorskors ställning i hälsosystemet och bland medborgarna i regionens 11 länder. Vår gemensamma barnmorskeforskning från Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet gör Sverige till en stark aktör i Sydostasien.  Vår forskning gör skillnad!

Malin Bogren, Barnmorska, PhD, docent i reproduktiv och perinatal hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kerstin Erlandsson, Barnmorska, PhD, professor i sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa vid Institutionen för Hälsa och Välfärd, Högskolan Dalarna

Bild: Gunnar Jönsson, Sektionen för medieteknik, Sahlgrenska Akademin