Gabriel Raoust arbetar som överläkare på kvinnokliniken i Ystad och är doktorand vid Lunds universitet.

Svara på enkät: Situationsuppfattning vid komplicerad förlossning

Gabriel Raoust arbetar som överläkare på kvinnokliniken i Ystad och är doktorand vid Lunds universitet. I sitt avhandlingsprojekt försöker han belysa hur vårdpersonalen hanterar den ökade komplexitet inom förlossningsvården genom att fokusera på akuta förlossningssituationer. I en aktuell enkätstudie vänder han sig till kliniskt verksamma barnmorskor, förlossningsläkare och narkosläkare.

Hallå där Gabriel Raoust: Varför har du valt detta ämne till din avhandling?

Forskning inom obstetrik har sedan 1970 talet, och i synnerhet efter Archie Cochrane’s ökända utdelning av wooden spoon award (1979), med viss framgång fokuserat på att förbättra och kvalitetssäkra vården genom evidens och standardisering [1]. Över tid, har förlossningsvården dock blivit mer komplex [2, 3] vilket kan speglas i den variation av interventioner och förlossningsutfall som fortfarande ses i Sverige [4].

Hur långt har du kommit i dina doktorandstudier?

Första delstudien visade hur olika faktorer, utöver behandlingsrekommendationer, samspelar när läkare fattar beslut, och hur läkare anammar olika beslutsstilar [5] . Andra delstudien visade att obstetriker och gynekologer har en specifik personlighetsprofil och hur olika beslutsstilar korrelerar till personlighet, yrkeserfarenhet och kön.

Den nya delstudien syftar till att undersöka skillnader i hur svensk sjukvårdspersonal som arbetar med akut förlossningsvård uppfattar en komplicerad förlossning.

Vad ska du göra nu?

Den nya delstudien syftar till att undersöka skillnader i hur svensk sjukvårdspersonal som arbetar med akut förlossningsvård (barnmorskor, obstetriker/gynekologer och narkosläkare) uppfattar en komplicerad förlossning. Denna enkätstudie är ett samarbete mellan Lunds universitets medicinska fakultet och psykologiska institution.

Vår vision är att studiens resultat skall ge en bättre förståelse för vilka socialpsykologiska faktorer som har betydelse i akuta förlossningssituationer och hur olika professioner upplever dessa. I förlängningen kan studiens resultat bidra till ökad patientsäkerheten, genom en ökad förståelse för professionernas olika perspektiv och en optimerad kommunikation inom vårdteamet.

Vem ska svara på enkäten?

Är du barnmorska och verksam inom akut förlossningsvård ber vi dig att gå in på länken till webbenkäten och svara på frågeformuläret (det tar cirka 5-10 minuter). Studien har etiskt godkännande. Ditt samtycke registreras när du trycker på ’skicka’ (”submit”) i slutet av frågeformuläret. Dina svar är helt anonyma och kan inte återkopplas till varken dig eller din klinik.

Obs! En liten förvarning innan du börjar, låt dig inte skrämmas av hur vissa frågor är formulerade. Vi använder oss av validerade standardiserade socialpsykologiska mätinstrument gjorda för att kunna appliceras i olika sammanhang. Försök gärna att besvara alla frågor.

Webbenkät barnmorska inom förlossningsvård:

Situationsuppfattning hos svensk sjukvårdspersonal som arbetar med akut förlossningsvård

Kontakt för mer information:
Gabriel Raoust
Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet
Överläkare, Kvinnokliniken, Ystad Lasarett
gabriel.raoust@med.lu.se

______________________________________________________ 

Referenser:

  1. King JF. A short history of evidence-based obstetric care. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2005;19(1):3-14.
  2. Bergström J, Dekker S, Nyce JM, Amer-Wåhlin I. The social process of escalation: a promising focus for crisis management research. BMC Health Serv Res. 2012;12:161.
  3. . Lankshear G, Ettorre E, Mason D. Decision-making, uncertainty and risk: exploring the complexity of work processes in NHS delivery suites. Health Risk Soc. 2005;7(4):361-77.
  4. Mesterton J, Lindgren P, Ekenberg Abreu A, Ladfors L, Lilja M, Saltvedt S, et al. Case mix adjustment of health outcomes, resource use and process indicators in childbirth care: a register-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016;16(1).
  5. Raoust GM, Bergstrom J, Bolin M, Hansson SR. Decision-making during obstetric emergencies: A narrative approach. PLoS ONE. 2022;17(1):21.

_________________________________________________________