Emelie Larsson

Stockholmsbarnmorskor sökes till sociologisk studie om förlossningsvård och risker

Emelie Larssons doktorsavhandling handlar om blivande föräldrars och barnmorskor upplevelser av risker i samband med nedläggningen av BB Sollefteå. Nu har hon en ny studie på gång som knyter an till avhandlingen, den här gången har hon riktat in sig på Stockholm.

Hallå där Emelie Larsson: vad ska du göra?

Just nu pågår ju stora protester bland barnmorskor i region Stockholm och jag tycker mig se vissa likheter i hur barnmorskorna i Sollefteå och Stockholm talar om och förhåller sig till risker. För mig som också är intresserad av hur geografisk plats spelar in så blir det även intressant att titta på hur barnmorskornas upplevelser skiljer sig åt beroende på vilken region de tillhör.

Vilka söker du?

Jag söker barnmorskor som arbetar inom förlossningsvården i Stockholm eller gjort det fram tills nyligen men sagt upp sig i protest.

Vad tänker du (personligen) om barnmorskekrisen/förlossningskrisen?

Spontant tänker jag att krisen i förlossningsvården tar sig olika uttryck i olika delar av landet men i grunden bottnar i samma problem: att stora, specialiserade vårdenheter ses som normen för god förlossningsvård i Sverige. Hittills har jag ju dock endast haft fokus på situationen i Sollefteå, så det blir intressant att också få Stockholms-barnmorskornas perspektiv.

___________________________________________________________

Delta i sociologisk studie om förlossningsvård och risker


Med anledning av de protester och uppsägningar bland barnmorskor som just nu äger rum i region Stockholm så önskar jag intervjua barnmorskor som arbetar inom förlossningsvården i Stockholm eller gjort det fram tills nyligen.

Du deltar anonymt i studien och intervjun tar ca 1 timme. För mer information, kontakta emelie.larsson@miun.se

___________________________________________________________

 Läs artikel Blivande föräldrars och barnmorskor upplevelser av risker i samband med nedläggningen av BB Sollefteå publicerad  i Jordemodern nr 8 dec 2021.

Avhandling Risky Distances: Peripheralisation and Normalisation in the Case of a Maternity Ward Closure in Sweden (2021).

___________________________________________________________