Barnmorskan Li Thies-Lagergren Svenska Barnmorskeförbundet

Stå upp för ditt yrke

Barnmorskan Li Thies-Lagergren styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Utbildningsrådet.

Du barnmorska tillhör ett av de äldsta yrken vi känner till. Barnmorskeutbildningen är en av de äldsta utbildningarna i Sverige och har funnits i mer än 300 år. Idag leder barnmorskeutbildningen fram till en magisterexamen. Detta ska vi lyfta fram för våra politiker och arbetsgivare. Du barnmorska har kunskap och kompetens att ge evidensbaserad, efterfrågad och ekonomisk vård.  Som barnmorska kan du driva och forma framtidens vård. Kunskap är makt, använd den till att ge kvinnor en trygg och säker vård. Stå upp för kvinnan, stå vid sidan av kvinnan, stå bakom kvinnans val – stå upp för ditt yrke: barnmorskan.