Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Sommaren är här

Sommaren är här och på många sätt upplever jag att situationen är densamma som föregående år. Svårt med bemanning under semestrarna, diskussioner om bonusar eller inte, platsbrist på vissa håll i landet och viktiga enheter och verksamheter stänger trots protester. En enorm trötthet bland barnmorskor som ser detta år efter år trots konstruktiva förslag i god tid…

Varför hörsammas det inte? Vi är naturligtvis inte de enda som upplever detta utan det är ett problem för många i hälso- och sjukvården. En alltför slimmad organisation utan väl underbyggda långsiktiga lösningar och strategier ger ju naturligtvis dessa konsekvenser, år efter år.

Träffa Barnmorskeförbundet i Almedalen

Jag åker tillsammans med kansliet och flera i styrelsen till Almedalen i år igen. Vi har, helt i linje med att Svenska Barnmorskeförbundet blir allt starkare i vår position som professionsorganisation, en egen tältplats. Vi kommer dit väl förberedda med goda argument för varför barnmorskans kompetens är viktigt för kvinnor och barns hälsa ur väldigt många perspektiv. Jag tycker det ska bli så kul och känner mig stolt över att vi gör detta.

Från vaggan till graven – hållbar livsstil genom alla åldrar.

Barnmorskeförbundet står på Hamngatan, plats 419, måndag 2 juli till onsdag 4juli mellan klockan 10-16. Vi kommer att tydligt visa hur bred barnmorskans kompetens är, vårt viktiga folkhälsoarbete med levnadsvanor i samband med barnafödande. Vi kommer också att delta i paneldebatter om vård i samband med abort, barnmorskeledda enheters vara eller icke vara, glesbygd kontra storstad – vad ska vi ha för vård i Sverige, budgetsatsningen på kvinnors hälsa – vad har den lett till etcetera. Barnmorskeförbundet har bjudit in Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för ett samtal mellan honom och mig i ”Heta stolen” och han har tackat ja. Samtalet är onsdag den 4 juli klockan 10 på Adels 33, Adelsgatan.

Vi kommer att rapportera från Almedalen på Barnmorskeförbundets facebooksida och här på barnmorskan.se så håll utkik!

Centraliseringen av förlossningsvården

En sak till som jag vill skriva lite om är att vi ska fundera på centraliseringen av förlossningsenheter i Sverige. Barnläkarna och anestesiologerna anser att alla förlossningskliniker bör ha tillgång till neonatalvård och det innebär naturligtvis färre enheter i Sverige som erbjuder förlossningsvård.

Deras perspektiv är att ibland, utan förvarning, så föds ett barn som är i behov av akut neonatalvård och då ska detta finnas tillhands direkt. Ett argument som är lätt att förstå tycker jag.

Men jag vill problematisera detta något när ni funderar på vad ni anser.

Vi har idag inga bevis för att de enheter som bedriver förlossningsvård utan direkt ansluten neonatalvård i Sverige har sämre utfall för barnen. Vi vet att det är viktigt för många kvinnor att avståndet till en förlossningsklinik inte är för långt. Norge och Finland har visat i stora epidemiologiska studier att långa avstånd till en förlossning påverkar utfallet för barnet negativt.

Vi vet inte vad en bra storlek på en förlossningsenhet är, ju större desto bättre kanske inte är sant. Vi vet att när fungerande enheter läggs ner så förlorar vi barnmorskor, en förlust Sverige inte har råd med idag. Vi vet att förlossningsvård med neonatalvård är dyrare än utan.

Vad har kvinnor rätt till för vård i samband med barnfödande?

Hm, ni hör, det är inte lätt att hitta rätt i denna fråga. Det är naturligtvis en fråga som ska tas på politisk nivå; vad har kvinnor rätt till för vård i samband med barnafödande? Men det politiska beslutet måste grundas på alla olika perspektiv och aspekter och argument från de professioner som kan frågorna. Och här är vi barnmorskor viktiga.

Fundera en stund på hur du ser på detta – vilken vård har kvinnor rätt till (srhr) i samband med graviditet och barnafödande i Sverige?

Och du som är på Gotland under Almedalsveckan, kom till vårt tält.
Det vore så kul och trevligt!

Ha en bra sommar!
Vi hörs,
Mia

PS
Vi kommer att bo i ett beduintält på barnmorskan Elisabeth Ubbes tomt strax utanför Visby. Kan ni se det framför er, ett gäng barnmorskor i ett tält som planerar och diskuterar strategier i kombination med skratt och gemenskap – så där som barnmorskor kan.  Jag gillar det skarpt!

_____________________________________________

Kom och prata med oss i vårt tält i Almedalen.
Läs mer här och hitta till oss!

Vill du komma i kontakt med oss i Almedalen eller vara med på Barnmorskeförbundets mingel på tisdagkväll – mejla till jane.fogelstrom@barnmorskeforbundet.se

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen hittar du på hemsidan.

_____________________________________________