Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Skydda de gravida – vaccinera barnmorskorna

Många som arbetar inom vården löper extra stor risk för Covid-19 smitta. Det som skiljer graviditets- och förlossningsvården från annan vård är att gravida kvinnor i nuläget inte kommer erbjudas vaccin, eftersom kunskapen om konsekvenserna av vaccinering under graviditet är bristfällig. Det gör att gravida kvinnor fortsatt riskerar att bli smittade och sjuka. Det borde vara rimligt att vi gör mesta möjliga för att förhindra att gravida utsätts för smitta.

Under förra våren var kunskapsläget fortfarande oklart men när pandemin nu fortskrider blir det mer tydligt hur Covid-19 påverkar gravida och deras barn. Covid-19 under graviditet påverkar risken att föda för tidigt och en viss ökad risk att få havandeskapsförgiftning.

Barnen klarar sig i allmänhet bra och kan amma men en separation mellan en smittad mor och ett barn kan bli tvungen om barnet måste läggas in på en nyföddhetsavdelning. Vid jämförelse med icke gravida kvinnor i samma ålder finns en ökad risk för att utveckla svår sjukdom och särskilt vid andra samtidiga riskfaktorer som högt BMI över 30, ålder över 35 år, hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes och kronisk lung– eller njursjukdom. Andra riskfaktorer är etniskt ursprung och socio-ekonomiska förhållanden. (Infpreg.se, 2021)

Som redan är känt för Covid-19 sjuka personer i allmänhet så kan det även för en gravid kvinna snabbt gå från en lindrig sjukdomsbild till svåra sjukdomssymtom. Att drabbas av Covid-19, få symtom med feber och bli tungandad och samtidigt vara i värkarbete innebär en stor fysisk belastning. Det ska till varje pris undvikas och det finns därför en stark rekommendation att kvinnan och hennes partner ska undvika sociala kontakter och risk för smitta under den sista månaden innan beräknat förlossningsdatum (SFOG, FHM, maj 2020). Hur rekommendationen kan följas varierar beroende på möjligheten att arbeta hemifrån och de sociala och ekonomiska förhållandena i övrigt.

Svenska Barnmorskeförbundet vill uppmärksamma behovet av att barnmorskor och annan vårdpersonal inom mödra- och förlossningsvården vaccineras så snart som möjligt. Barnmorskor och annan personal, har många vårdkontakter dygnet runt inom förlossningsvården och likaså på barnmorskemottagningarna och bör självklart få vaccin snarast som en prioriterad grupp.

Höggravida kvinnor riskerar svår sjukdom om de smittas och kommer att förbli ovaccinerade till kunskapsläget förändras. De måste skyddas.

Kvinnor är gravida och barn föds oavsett en pandemi. Barnmorskor arbetar med att skapa en trygg och patientsäker vård för både friska och sjuka patienter dygnet runt under årets alla dagar. Kvinnovård innebär akut verksamhet och många möten även inom öppenvård. Det finns all anledning att ta hänsyn till kvinnor och barn och de som ska vårda och ta hand om våra blivande medborgare.

__________________________________________________________

Debattartikeln är tidigare publicerad i Dagens samhälle den 8 februari 2021

___________________________________________________________