Nu händer det! Nya vårdformer inom mödra- och förlossningsvården. Foto från #BBmarschen, riksmarsch mot BB-kaoset, Stockholm 2017

Sex miljoner till Caseload på Huddinge sjukhus

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL beviljar sex miljoner till en ny vårdform. Projektet innebär en sammanhållen vårdkedja för graviditet, förlossning och eftervård och kommer att drivas på Huddinge sjukhus.

Beskedet om finansiering kom i början på februari

– Vi är överlyckliga! Det här är en bekräftelse på att vi är rätt ute och gör att vi kan få igång det här. Det här är en beprövad vårdform som efterfrågas av kvinnor. Jag är extra glad att det kommer att bli på Huddinge sjukhus, som är en helt underbar arbetsplats, säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och en av barnmorskorna bakom projektet.

I projektgruppen tror man att vårdformen inte bara kommer att attrahera kvinnor utan även barnmorskor som vill arbeta i en sammanhållen vårdkedja.

Det tvååriga projektet startar under hösten med avsikten att det ska bli en del av klinikens ordinarie verksamhet. Redan nu pågår en ombyggnad av förlossningsavdelningen på Huddinge sjukhus utifrån tanken om att kontinuitet ska genomsyra hela vården. Mia Ahlberg betonar att barnmorskorna i den nya vårdmodellen kommer att vara en del av kollektivet på Huddinge.

– Vi vill försöka motverka en vi och dom-känsla, alla ska vara en del i gänget, vi jobbar för samma sak. Det är för kvinnornas skull vi gör det här, säger hon.

Förebilden till vårdmodellen finns i Danmark där den är populär både bland födande och bland barnmorskor. I projektet kommer ingen selektering av patienter göras, däremot visar de danska erfarenheterna, liksom det faktum att det alltid var kö till Södra BB att man sannolikt kommer behöva göra en prioritering.

I förlängningen är målet att alla kvinnor som vill ha samma barnmorska under graviditet, födande och eftervård ska kunna få det och att vårdformen ska finnas på flera kliniker.

– Vi kommer inte selektera friska patienter men vi tror att det kommer bli väldigt många som vill ta del av det här, och då kommer vi börja med de förlossningsrädda. Sedan kan det komma att bli ett lottningsförfarande, säger Mia Ahlberg.
I förlängningen är målet att alla kvinnor som vill ha samma barnmorska under graviditet, födande och eftervård ska kunna få det och att vårdformen ska finnas på flera kliniker.

Information kommer gå ut till gravida att de som önskar den här vårdformen ska skriva in sig på någon av de två barnmorskemottagningar som ingår som samarbetsparter i projektet.

Runt de blivande föräldrarna finns sedan tre barnmorskor, varav en har huvudansvaret. När kvinnan får värkar ringer hon ”sin” barnmorska som följer med henne till sjukhuset och är med under förlossningen. Om det tar lång tid så byts barnmorskan ut av någon av de andra som de blivande föräldrarna känner. Även eftervården handhas av samma barnmorskor. Erfarenhetsmässigt vet man att många kvinnor i den här vårdformen går hem tidigt och då tar barnmorskorna hand om eftervården i hemmet.

Vårt fokus är att jobba för det som kvinnor uttrycker att de önskar när det gäller förlossningsvård, med kontinuerlig närvaro av barnmorska och att ingen ska hänvisas.

Projektplanen, som omvårdnadschefen på Huddinge sjukhus, Marie Ekborn skrivit, baserar sig på forskning och upplevelser från kvinnor och barnmorskor. Projektet ska utvärderas och processen beskrivas noggrant för att kunna användas vidare och komma fler kvinnor till godo.

Inom kort påbörjas rekryteringen av barnmorskor och redan nu är projektgruppen i full gång med att organisera och planera för starten. Mia Ahlberg hoppas att projektet även ska bidra till att avlasta den pressade förlossningsvården i Stockholm.

– Vårt fokus är att jobba för det som kvinnor uttrycker att de önskar när det gäller förlossningsvård, med kontinuerlig närvaro av barnmorska och att ingen ska hänvisas. Vi vill att barnmorskorna ska jobba utifrån tanken att följa kvinnorna hela vägen och skapa den möjligheten för dem. Jag tror att det kommer ge en god vård för kvinnor och bli en härlig arbetsplats.

___________________________________________________________

Projektgrupp
Marie Ekborn barnmorska och projektledare, omvårdnadschef (OVC) på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Åsa Wijkström, patientområdeschef (POC) Karolinska universitetssjukhuset.
Susanne Albertsson, vårdenhetschef (VEC) på Karolinska universitetssjukhuset.
Lisa Ryding, verksamhetschef BMM Stockholm Södra, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO).
Catharina Zätterström, samordningsbarnmorska MHV-enheten, verksamhetsutvecklare BMM Stockholm Södra (SLSO).
Susanne Lindberg, barnmorska och verksamhetsutvecklare på Karolinska universitetssjukhuset.
Karin Pettersson, överläkare och flödeschef på Karolinska univesitetssjukhuset.

Mia Ahlberg är omvårdnadsansvarig (OVA) för patientområde graviditet och förlossning, Karolinska universitetssjukhuset. Hon har en rådgivande funktion och ska tillsammans med Olof Stephansson utvärdera projektet ur patientsäkerhetssynpunkt, nöjdhet hos kvinnor och personal och arbetsmiljösynpunkt. Det ska även göras en ekonomisk analys av verksamheten.

___________________________________________________________

Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm stängde 2016. Avdelningen erbjöd sammanhållen vård under graviditet och barnafödande – mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård för friska kvinnor med normal graviditet. Vårdmodellen innebar barnmorskekontinuitet med närvaro och stöd av barnmorska under förlossningen. Barnmorskan Marie Ekborn har tidigare arbetat som chef på Södra BB.