Varför skaver det i svensk förlossningsvård 2 dec 2022. Panel och deltagare på webbinarie arrangerat av Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.
Varför skaver det i svensk förlossningsvård? Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Michael Algovik Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi inledde eftermiddagen.

Respektfull dialog om vad som skaver

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi bjöd in till en eftermiddag om ”skavet” i svensk förlossningsvård.

Det handlar om respekt för varandra och professionernas olika kompetens. Det handlar om dialog. Det handlar om att dela med sig och lära av varandra. Det handlar om att arbeta systematiskt. Det handlar om att ha samma mål.

Närmare 250 deltagare kopplade upp sig på zoom för att lyssna på olika föredrag och diskutera.  Bland deltagarna fanns enskilda barnmorskor och förlossningsläkare och en del arbetsplatser som tittade tillsammans.

Varför skaver det i svensk förlossningsvård?

Den 2 december arrangerade Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för obstetrik & Gynekologi (SFOG) en eftermiddag om teamarbete och hur vi utvecklar förlossningsvården tillsammans. Det hela inleddes av SFOGs ordförande Michael Algovik som började med att ställa några frågor: Hur ser det ut ute i Sverige? Vad är viktigt på landets förlossningsavdelningar? Vad kan vi i organisationerna jobba vidare med? Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund instämde och hoppades på att vi ska våga närma oss skavet – i god ton – och att vi på det sättet närmar oss varandra. Barnmorskor och förlossningsläkare – Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi – behöver hitta vad som ”bränner” och vad vi fortsatt behöver prata om.

På programmet stod
Medikalisering av förlossningsvården: en problematisk utveckling och orsak till flykt från vården? Eva Rydahl · Ass Proff, PhD University College Copenhagen › Förankrade gemensamma mål – grunden för teamarbete Marie Blomberg · Professor i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet  ›  Vägen framåt, några tankar om utvecklingsarbete inom förlossningsvården Susanna Lagersten · Senior managementkonsult Ekan Management, tidigare verksam inom Region Stockholm med ansvar för regionens kvalitetsregistercentrum QRC ›
och gruppdiskussioner.

Skaver det i svensk förlossningsvård? I så fall, hur och varför skaver det?
Vad kan vi göra för att det ska skava mindre?

Gruppdiskussionerna sammanfattades i chatten för alla att ta del av och för diskussion i ett panelsamtal. Panelen bestod av barnmorskor och gynekologer som var och en i sina uppdrag representerar Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG).

Chatten var hela tiden livlig med kommentarer och frågor. Avslutningsvis framfördes tack  och förslag på att detta bör vara återkommande regelbundna seminarier. Det är tydligt att det finns en hel del att prata om när barnmorskor och förlossningsläkare möts.

Vad tar vi med oss från dagen?
Hur går vi vidare framåt?

Kommentarer Svenska Barnmorskeförbundet

” Det är verkligen värdefullt att diskutera och träffas i olika forum. Det måste vi fortsätta med! Att vara på zoom har sina begränsningar men är samtidigt demokratiskt och ger möjlighet för många att delta.  Jag tycker att vi närmade oss en del av det som ”skaver”. Föreläsningarna var intressanta och tankeväckande. När vi sen diskuterade handlade det mycket om kommunikation och respekt. Framöver vill jag prata mer ingående om särskilda frågor som till exempel olika vårdformer och vårdnivåer kopplat till patientsäkerhet, kostnader och andra vinster. Jag vill fortsätta att prata om hur vi arbetar i teamet för att uppnå både bästa tänkbara vård men också en god och utvecklande arbetsmiljö för alla.”
Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

” Det skaver i förlossningsvården när vi har olika målsättningar. Med systematiskt arbete går det att minska andelen interventioner och samtidigt bibehålla eller förbättra utfall för kvinnor och barn. Men då måste viljan finnas och vi måste ta till oss av den kunskap som finns om HUR man gör. Vi måste förstå att det finns stora vinster för kvinnor, barn och vår ekonomi. Andelen induktioner i landet har stigit från 18 till 26% på fem år. Även andelen kejsarsnitt är högre än någonsin, 19% i landet och 22% i Stockholm. Det är en oroväckande utveckling när den ”bara sker” utan att vi har en noggrann övervakning och uppföljning av fördelar och nackdelar. Tänker också att vi måste lära oss att se till helheten. Att föda barn är en livshändelse som ibland kräver medicinska interventioner men framförallt är det en livshändelse som förändrar kvinnors liv för all framtid. Vårt jobb är att optimera förutsättningarna för att denna händelse ska bli så positiv och stärkande som möjligt.”
Charlotte Elvander, ordförande Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet

Kommentarer från deltagare

” Jag tycker det blev en riktigt bra dag med intressanta föreläsningar och viktiga diskussioner efteråt. Det kändes som om behovet av dessa samtal är stort. Jag är glad över att det var både obstetriker och barnmorskor som lyssnade.  Jag hoppas på en nästa gång och att det då har spridit sig till fler läkare. Det finns något viktigt och konstruktivt i att lyfta just det som skaver. Och att våga vara ärlig och säga som det är. Jag tror att om vi orkar/vill/vågar prata om det så kommer vi komma vidare. Och som någon klok sa; det är sunt att det skaver. Då får allas perspektiv ta plats.”  
Mia Ahlberg, leg barnmorska, Phd, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet

” Framför allt vill jag ge Er ett stort tack igen (och en eloge) för ett fint och värdefullt seminarium! Känns viktigt att barnmorskor och läkare (framför allt obstetriker) möts över professionsgränserna, inte bara för att diskutera vården, men för att reflektera tillsammans. Hoppas på fortsatta diskussioner.” 
Gabriel Raoust, överläkare KK Ystad och doktorand Lunds universitet