Jenny Stern är lektor, docent och leg sjuksköterska.
www.reproduktivlivsplan.se
www.reproduktivlivsplan.se

Reproduktiv livsplan

Vill du ha barn i ditt liv? En reproduktiv livsplan består av individens önskningar om att ha eller inte ha barn, och en plan för hur hen ska nå dit.

Med en reproduktiv livsplan kan individen 1) minska sin risk för oönskade graviditeter 2) öka sina chanser att få så många barn hen vill ha och 3) främja sin och eventuellt framtida barns hälsa. En reproduktiv livsplan är individuell, föränderlig och inte nödvändigtvis rationell. Som vårdgivare kan du hjälpa individen att dels utforska och formulera hens plan, dels hitta strategier för att nå den.

Studier visar att många vuxna har dålig kunskap om fertilitet och hade önskat få mer kunskap tidigare i livet.

Många inre och yttre faktorer påverkar individens plan, men också hens möjligheter att uppfylla den. Med kunskap om fertilitet och hur ålder, hälsa och levnadsvanor påverkar fertiliteten har individen bättre förutsättningar att göra informerade val, oavsett om hen vill ha barn eller inte.

Studier visar att många vuxna har dålig kunskap om fertilitet och hade önskat få mer kunskap tidigare i livet. Ungdomar har också uttryckt en önskan om mer information. Här har du som jobbar med ungdomar och unga vuxna på ungdomsmottagning en utmärkt möjlighet att påverka.

På reproduktivlivsplan.se har vi samlat information som kan vara bra att känna till, både för dig som vårdgivare och för dina besökare. Vi som står bakom hemsidan är forskare och kliniskt verksamma inom området och vår ambition är att sidan på sikt ska integreras med 1177.se.

Konceptet reproduktiv livsplan introducerades i Sverige år 2012 och har därefter utvärderats på olika sätt och i olika sammanhang med goda resultat.

Svenska Barnmorskeförbundet har tillsammans med forskargruppen tagit fram ett informationskort som hänvisar till hemsidan reproduktivlivsplan.se. Informationskortet och en utvärderingsenkät har skickats ut till landets alla ungdomsmottagningar. 

Läs mer på reproduktivlivsplan.se 

Ladda ner samtalsunderlag reproduktiv livsplan: Vill du ha barn i ditt liv?

Jenny Stern
Docent Sophiahemmet Högskola,
associerad forskare Uppsala universitet
jenny.stern@shh.se
jenny.stern@kbh.uu.se

___________________________________________________________

Artikeln är tidigare publicerad  i Jordemodern nr 4 juni 2021

__________________________________________________________