Barnmorskorna Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Charlotte Elvander, ordförande Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet.
Barnmorskan Louise Lundborg vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Barnmorskan Erica Solheim vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Replik från Svenska Barnmorskeförbundet: Evidens och statistik

I en replik på ledaren “Missriktad yrkesstolthet från barnmorskorna” (Malin Lernfelt, 10 augusti 2023, Norran) önskar Svenska Barnmorskeförbundet förtydliga några punkter.

Igångsättningarna i v. 41 bidrar till trenden att allt fler gravida får sin förlossning igångsatt men ökningen sker även i andra graviditetsveckor.  Igångsatta förlossningar är en självklar del av förlossningsvården, frågan är bara hur ofta vi måste använda metoden för att ha en god och säker förlossningsvård. Svenska Barnmorskeförbundet anser att vi nu passerar den gräns för när fördelarna överväger nackdelarna. Vi kan ha en god och säker förlossningsvård i Sverige utan att sätta igång närmare var tredje förlossning.

Om vi visste att varje igångsättning gynnade den gravida och barnet så skulle igångsättning vara en icke-fråga. Problemet är att för att förbättra för enskilda individer så behöver man sätta igång väldigt många förlossningar och dessa gravida löper ökade risker för en komplicerad förlossning. Statistik från Graviditetsregistret visar en nationell ökning av andelen kejsarsnitt, fler gravida som får stor blodförlust, sämre förlossningsupplevelse och att allt fler barn föds med en låg Apgar-poäng.

Svenska Barnmorskeförbundet uttalar sig baserat på evidens. Kritiken mot rutinmässig induktion av gravida tidigt i vecka 41 grundas bland annat på resultaten i den sammanfattande forskningsrapport som gjordes i Västra Götaland 2020 som konkluderar följande:

Conclusion: A strategy of induction at 41 completed weeks compared with a strategy of expectant management to 42 completed weeks may result in a moderate increase or decrease or in little or no difference in the rate of composite outcomes of stillbirth/neonatal mortality and neonatal morbidity (GRADE ⊕⊕ ).

Vi är tacksamma om diskussionerna kring igångsättning av förlossningar kan föras på ett konstruktivt sätt utan att antyda att tolkningarna av evidens och statistik har med yrkesstolthet att göra. Vi arbetar alla för att barn ska födas levande och friska, men det går att ha en god och säker förlossningsvård med färre igångsättningar och istället fokusera på andra åtgärder som stärker de gravida och ger oss alla en ökad tillit till kvinnors förmåga att föda barn.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Charlotte Elvander
Med. Dr., Ordförande Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet

Louise Lundborg
Med. Dr., Vice Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Erica Solheim
Vice Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Referenser:
Alkmark M, Berglin L, Dencker A, Elden H, Hagberg H, Karlsson E-K, Strandell A, Svanberg T, Svensson M, Wennerholm U-B, Wessberg A, Jivegård L. Induction of labour at 41 or 42 weeks of gestation [Igångsättning av förlossning vid 41 eller 42 fullgångna graviditetsveckor]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2020.

Rydahl E, Declercq E, Juhl M, et al. Routine induction in late-term pregnancies: follow-up of a Danish induction of labour paradigm. BMJ Open 2019;9:e032815. doi:10.1136/ bmjopen-2019-032815

Haavaldsen C, Morken N-H, Saugstad OD, Eskild A. Is the increasing prevalence of labor induction accompanied by changes in pregnancy outcomes? An observational study of all singleton births at gestational weeks 37–42 in Norway during 1999–2019. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022;00:1-16. doi:10.1111/aogs.14489