Barnmorskan Erica Solheim Svenska Barnmorskeförbundet

Den svenska barnmorskan är unik

Barnmorskan Erica Solheim vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Den 5 maj är internationella barnmorskedagen och Världshälsoorganisationen (WHO) har också utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Det är något att fira och uppmärksamma på lokal, nationell och global nivå.

Den svenska barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde är unikt. En barnmorska har kunskapen om graviditet och barnafödande, preventivmedel, medicinska aborter, sexuell hälsa och arbetar för kvinnor, barn, familjer och ungdomar genom hela det reproduktiva livet.

Temat för internationella barnmorskedagen i år är jämställdhet. Det ser jag som en möjlighet att lyfta fram kvinnors liv, hälsa och villkor – rättigheter – både för oss som barnmorskor och för de kvinnor och familjer som vi barnmorskor bistår. Det innebär att barnmorskan ska ges förutsättningar att kunna ge alla en professionell och evidensbaserad vård. Barnmorskans arbetsmiljö ska möjliggöra heltidsarbete och kontinuerlig kompetensutveckling som avspeglas i lön.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rätt att bejaka sin sexualitet. Jämlikhet och ett rättighetsperspektiv innebär att alla, oavsett kön, får den hjälp de behöver och ingen diskrimineras när det gäller tillgång till vård och behandling, metoder och tekniker inom sexuell och reproduktiv hälso-­ och sjukvård.