Barnmorskan Tanja Tydén, professor emerita, Uppsala.

Professorsbloggen Tanja Tydén del 2: Ny på jobbet

Följ professorbloggen #Barnmorskansdecennium år 2021. Här bloggar legitimerade barnmorskor som är professorer och berättar om det som engagerar och tankar om professionen, barnmorskeriet, kvinnors och barns hälsa, srhr och egen forskning.

Barnmorska och professor Tanja Tydén del 2: Ny på jobbet

Cirkeln är sluten: från sjuksköterska till barnmorska, lektor, professor och tillbaka till sjuksköterska igen.

Den här bloggen handlar om ”ny på jobbet” vid 70-års ålder och vikten av att vara kritisk till forskning.

”Hej jag heter Tanja och är sjuksköterska på smittspårningen i Region Uppsala. Du har tidigare blivit uppringd av Dr.., som berättat att du har Covid-19, givit dig förhållningsregler och informerat om att vi behöver begränsa spridningen av viruset.
Kan vi hjälpas åt med smittspårning tillsammans?”

Ungefär så har jag sagt till fler än 1000 index (den nysmittade benämner vi index), sedan jag började i oktober 2020 tills nu i augusti 2021.  Spårning går ut på att identifiera personer som index kan ha smittat, vem index kan ha smittats av och vilka andra, som kan ha smittats av samma källa och i vilken miljö. Vi frågar också om index är vaccinerad, med vilket vaccin och datum för sista dos.

På Folkhälsomyndighetens hemsida står det att det ska vara behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Vi som arbetar med smittspårning i region Uppsala har olika bakgrunder; pensionerade läkare och sjuksköterskor, ekonomer, IT personal med mera och unga vuxna som först börjat som provtagare av coronaviruset och sedan fortsatt med smittspårning.

Att komma till en ny arbetsplats som startats på grund av pandemin var intressant.  Jag blev inskolad av två mycket inkluderande och kunniga unga kvinnor, som tidigare arbetat med provtagning av Corona och i sin tur blivit inskolade av sjukvårdspersonal med särskild kompetens i smittspårning. Tack till Sara och Lina för ert tålamod med min långsamma inlärningskurva när det gällde Cosmic, 1177, Sminet, CRUSH mm.

När inskolningen var klar fick vi den utrustning som behövdes för att kunna arbeta hemifrån. Dagen startar med morgonmöte på Teams då vi får information om smitto-läget på olika platser i regionen, nya mutationer, nya rutiner mm. Trots distansarbetet har vi haft en arbetsgemenskap. Vi kan ringa eller chatta med varandra. Läkare och smittspårare hjälps åt om nåt problem dyker upp. Det ”enklaste” för mig har varit intervjuandet, eftersom barnmorskor har träning i intervjumetodik och jag hade spårat klamydia tidigare, men detta var ändå annorlunda.  Det gäller att försöka få ett förtroende, ta det lite lugnt och uppmuntra index att berätta. De kan vara oroliga över att ha nyligen fått veta att de har Covid-19 och för att ha smittat andra. Spårningen kan ta olika lång tid beroende på hur många kontakter index haft. Därefter ska allt dokumenteras i olika databaser.

Under min tid som smittspårande sjuksköterska har jag fått stor respekt för detta virus. Så här lyder första meningen i en översiktsartikel om Coronavirusets biologi; ”The SARS-CoV-2 pandemic and its unprecedented global societal and economic disruptive impact has marked the third zoonotic introduction of a highly pathogenic coronavirus into the human population.” (V´kovsky P et al. 2021)

Vi som smittspårar står i första ledet och anar vartåt det lutar, innan informationen hunnit administrerats till och av Folkhälsomyndigheten. Jag har spårat index från 90 till 7 år. De har haft mer eller mindre symptom av alla de slag. Några har haft Covid en eller till och med två gånger tidigare. Några har varit fullvaccinerade, det vill säga det har gått mer än två veckor efter andra vaccinationstillfället, men har ändå fått en så kallad ”genombrottsinfektion”.

Den 2 juli 2021 hade 3 486 genombrottsinfektioner anmälts till Sminet. Många index, som har en genombrottsinfektion, uppger att de har lindriga symptom eller inga alls. Jag tror att en del personer, som är fullvaccinerade och har lite huvudvärk eller snuva, inte tänker på att det kan vara Covid och inte bokar tid för PCR (Polymerase Chain Reaction) test. Därför tror jag att det kan vara betydligt fler personer, som har haft en genombrottsinfektion, än de som är registrerade.

Jag avslutade förra bloggen med att man ska vara kritisk till forskning. Många är vaccinerade med Pfizers vaccin Comirnaty. Pfizers Vd Albert Bourla uppgav i juli att effektiviteten sjunker till 84% efter sex månader. Mot svår sjukdom är effekten 90% efter sex månader. Nu är miljontals människor vaccinerade och effekten inte riktigt lika bra som resultaten från de kliniska prövningarna. Detta var förväntat, eftersom det är skillnad på forskning som sker under kontrollerade betingelser mot allmän användning i samhället. Lyssna gärna på sommar med Pfizers forskningschef, som är svensk läkare från Halland; Mikael Dolsten Sommarprat 2021. Det man får komma ihåg är att detta är en ny pandemi med ett virus som gärna muterar och ju längre tiden går desto mer lär vi oss. Deltavarianten tog över ”marknaden” snabbt och nu är det bara att invänta nya variationer. Det är som Johan Sebastian Bachs Goldbergvariationer.

Det forskas intensivt om SARS-CoV-2 och som barnmorska gäller det att hålla sig välinformerad om det som gäller graviditeter. I Sverige samlar Graviditetsregistret och Neonatalregistret in uppgifter om alla gravida och nyfödda barn till mödrar som haft diagnosticerad Covid för att öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser.

I Region Uppsala pågår CRUSH-Covid, som bland annat syftar till att kartlägga och dämpa smittspridningen.

Det ska bli intressant att se vad som händer i höst med denna pandemi. Det borde rimligtvis bli lägre incidens än tidigare och färre med allvarlig sjukdom. Men vi ser nu att det finns utmärkta möjligheter för viruset att spridas tex. när ovaccinerade rekryter samlas i grupper på olika förband, när skolorna börjat mm. Det har varit lärorikt att arbeta som smittspårande sjuksköterska under pandemin. Varje index har sin egen historia och ibland kan det vara känslosamt att lyssna på hur de blivit smittade i samband med besök inom sjukvården. De flesta är hjälpsamma och tackar för att vi ringt dem.

Jag har blivit lite ”nojig” under min tid som smittspårare. Jag har flugit från Arlanda till Malmö två gånger under sommaren och det var intressant. Det var trångt på Arlanda, de flesta hade inte munskydd eller munskydd på svaj. Innan ombordstigning måste munskyddet sättas på. När planet är på marschhöjd och passagerare tar av säkerhetsbältet åker munskyddet ner på halsen som en dekoration. I ankomsthallen på Arlanda kan anländande passagerare PCR testa sig själv bakom tygskynken. Där står personer på rad och försöker göra sitt bästa med provtagningskitet som de fått. De tar provet själva vilket inte är så lätt och många hostar i samband med det.

Är man mitt i sjukvården får man också idéer till forskning och vi startade ett projekt om preventivmedel och abort i tider av pandemi. Jag skrev i förra bloggen att jag skulle redovisa resultaten, men det får bli framöver. Drygt 600 kvinnor, som sökt abort på sju sjukhus i Sverige under januari-juni 2021, har besvarat enkäter om Covid-19 pandemin har påverkat deras abortbeslut och användningen av preventivmedel. Analyserna pågår för fullt och vi har intressanta resultat.

En läkarstudent Elin, har haft detta projekt som uppsatsarbete och hjälpt oss med datainsamling och kontakter med mottagningar  mm under pandemin. Snart är uppsatsen klar för examination. Tack Elin för din hjälp. Du har gjort mer än vad som krävs för ett uppsatsarbete och det har varit en ära att få handleda dig!