Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view (2022) Studentlitteratur
Barnmorskan professor emerita Ingela Lundgren

Professorsbloggen Ingela Lundgren: Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view

Följ professorbloggen #Barnmorskansdecennium år 2021. Här bloggar legitimerade barnmorskor som är professorer och berättar om det som engagerar och tankar om professionen, barnmorskeriet, kvinnors och barns hälsa, srhr och egen forskning.

Ny bok: Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view

Studentlitteratur ger i höst ut boken ”Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view”. Boken vänder sig till barnmorskestudenter, doktorander, forskare, barnmorskor, obstetriker, sjuksköterskor och andra hälsoprofessioner som är intresserade av ämnet. Tanken bakom boken är att beskriva och diskutera sexuell och reproduktiv hälsa (eng. midwifery) i ett nordiskt och internationellt perspektiv samt knyta an till teori, forskning och utbildning. Redaktörer är undertecknad, professor Ellen Blix, Norge, professor Ellen Aagaard Nøhr, Danmark, professor Helga Gottfreðsdóttir, Island och universitetslektor Anita Wikberg, Finland. Sammanlagt deltar 26 författare (inklusive redaktörerna) från alla de nordiska länderna.

Varför ska vi skriva en nordisk bok i detta ämne?

Trots att barnmorskor i Norden har en gemensam historia när det gäller ett professionellt ansvar för normalt barnafödande sedan flera sekler har vi varit relativt osynliga när det gäller utvecklingen av kunskapsområdet. Det finns både likheter och olikheter i de nordiska länderna men genom att sammanställa vår samlade kunskap hoppas vi stärka området. Redaktörerna för boken har sedan 2017 deltagit i ett nordiskt nätverk för akademiska barnmorskor NorNAM (Nordic Network for Academic Midwives) och boken utgår från detta nätverk. NorNAM har också anordnat doktorandkurser i ”Theories and models for midwifery” och nästa är planerad till mars 2023 vid Oslo Met, Norge.

Boken är uppdelad i tre delar

Del 1 presenterar den nordiska kontexten, dess historia, befolkning, samhälle, organisering samt barnmorskeutbildning. I del 2 presenteras teorier, begrepp och perspektiv såsom evidensbaserad vård, perspektiv på barnafödande, salutogenes, normal förlossning, barnmorska-kvinna relationen, kvinno-centrerad vård, familje-centrerad vård, förlossningsplats, kontinuitet i vården och stöd. Redaktörerna har valt dessa områden eftersom de är centrala internationellt men även har använts av nordiska forskare. Den sista delen (3) har åtta kapitel som beskriver exempel på teorier och begrepp som är utvecklade i de nordiska länderna. Denna del har också ett kapitel om kontinuitet i vården i Danmark som är det enda nordiska land som har denna vårdmodell på en nationell nivå. I del 2 och 3 ges också beskrivningar av hur dessa teorier, begrepp och perspektiv har använts i uppsatser inom barnmorskeutbildningarna i de olika nordiska länderna som studenter kan använda som exempel.

Ingela Lundgren
Barnmorska, professor emerita, Göteborgs universitet

___________________________________________________________

Se Jordemodern nr 7 Nov 2022 för rabatterbjudande.

___________________________________________________________

Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view

Midwifery has a strong position in the Nordic countries, and a history over several centuries as a profession with a professional responsibility for normal birth. Even if midwifery has a long tradition, the theoretical base needs to be developed for midwives and other professionals in the field.

ISBN:9789144143194
Utgivningsår: 2022
Studentlitteratur

___________________________________________________________