Barnmorskan Tanja Tydén, professor emerita, Uppsala.

Preventivmedelsrådgivning – att främja sexuell och reproduktiv hälsa

Preventivmedelsrådgivning är fascinerande. Det är intressant att kvinnor reagerar så olika på samma preventivmedel. Några mår bättre, några sämre och några märker ingen skillnad alls.

Jag hoppas att ni som arbetar med preventivmedelsrådgivning också tycker att det är inspirerande. Jag hade själv förmånen att få arbeta på Familjeplaneringsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala direkt efter min förskrivningsrätt för drygt 35 år sedan.  Om jag behövde fråga om något hade jag tillgång till erfarna barnmorskekollegor och forskande gynekologer. En gång i månaden hade vi ”sittningar” för landstingets barnmorskor. Alla fick ta med ”knepiga fall”, som diskuterades med vår överläkare, Viveca Odlind.  Vi lärde oss mycket av varandra och forskning var ett naturligt inslag i verksamheten.

Barnmorskor i Sverige har en nyckelroll när det gäller reproduktiv hälsa.

Reproduktiv hälsa och livsplan

Här kommer några frågor som är bra att ställa till alla kvinnor som vill ha råd om preventivmedel.

När hade du senaste mensens (SM) första dag?
Jag har mött ett antal tonåringar, som svarat att den är lite försenad, och där ett HCG-test har visat att kvinnan redan är gravid. Det är onödigt att missa en tidig graviditet, för att man glömt fråga om SM eller inte gjort en gyn-undersökning.

Vad skulle du göra om du blev gravid kommande månad?
Denna fråga kan vara bra att ställa innan till exempel spiraluttagning. Jag har träffat kvinnor som blivit gravida snabbare än beräknat och gjort abort därför att tajmingen var fel. Det tycks finnas en utbredd missuppfattning om att preventivmedels effekt finns kvar i kroppen en tid efter att man slutat.

Hur ser du på att ha barn i framtiden?
Svaret på denna fråga kan ge en ledtråd till hur effektivt p-medel kvinnan behöver. Passa på att informera om fertilitet, framför allt om ålderns roll när det gäller fruktsamhet. Informera gärna om livsstil till kvinnor som vill bli gravida, men ha i åtanke att en del inte vill ha barn.

Barnmorskor i Sverige har en nyckelroll när det gäller reproduktiv hälsa.
Kontakta gärna mig om ni vill ha mer information om konceptet reproduktiv livsplan.

___________________________________________________________

Tydén T, Verbiest S, Van Achterberg T, Larsson M et al. Using the Reproductive Life Plan in contraceptive counselling. Ups J Med Sci 2016;121:299-303.

___________________________________________________________

Läs mer
Tema PREVENTIVMEDELSRÅDGIVNING i Jordemodern Oktober Nr 6 2018
_________________________________________________________

Antikonception Läkemedelsverket 
Behandlingsrekommendation om antikonception tryckt version: 2014: 25(2).
___________________________________________________________

Reproduktivlivsplan.se – en plan för framtiden
___________________________________________________________