Prev-testet för barnmorskan

Hallå där Catharina Zätterström, du arbetar som samordningsbarnmorska i Stockholm och har varit med om att ta fram Prev-testet och Preventivguiden.

Vilka var ni som tog fram Prev-testet?

Det var Hanne Fjellvang, Nicme Ilia, Anne-Charlotte Jonsson och jag som alla var samordningsbarnmorskor i Stockholms läns landsting.

Varför gjorde ni Prev-testet?

Vi ville skapa ett alternativt sätt för kliniskt verksamma barnmorskor att fördjupa sin kunskap. Vi hade tidigare bara ordnat traditionella studieeftermiddagar. Prev-testet erbjuder ett nytt sätt att inhämta kunskap.

Hur använder ni Prev-testet?

Testet tar cirka 20-30 minuter att göra och barnmorskan kan läsa riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för att få rätt svar.

Har ni fått någon respons?

Ja, vi har fått mycket positiv respons på testet. Vi uppmanar alla nya barnmorskor på barnmorskemottagningar att göra testet och vi vet att en del chefer har som krav att deras barnmorskor ska ha klarat testet.

Hur ofta uppdaterar ni innehållet?

Vi har hittills uppdaterat testet en gång. Det är väldigt svårt att göra bra frågor så vi tar gärna emot förslag!

Var finns Prev-testet?

Du hittar Prev-testet via länken på Lärtorget som är Stockholms läns landstings portal för kompetensutveckling. Där går du in på den öppna sidan (inte via e-legitimation).

Ni har också tagit fram en guide för kvinnan som vill ha preventivmedel.
Hur är Preventivguiden tänkt att användas?

Preventivguiden är en vägledningsguide som ger kvinnor en möjlighet att komma fram till lämplig preventivmetod genom att svara på sju frågor. Baserat på hennes svar föreslås sedan olika metoder som kan passa tillsammans med kortfattade för- och nackdelar med respektive metod.

Längre ner står vilka metoder som valdes bort och anledningen till detta. Där kan kvinnan även läsa om för- och nackdelar med de bortvalda metoderna.

Hon kan göra om testet eller ändra på något svarsalternativ och hon kan också få hjälp att hitta närmaste barnmorskemottagning. Hon kan också mejla resultatet till sig själv för att ha det som underlag vid preventivmedelsrådgivningen hos barnmorskan.

___________________________________________________________

Prev-testet är ett kunskapstext för barnmorskor framtaget av samordningsbarnmorskorna Hanne Fjellvang, Nicme Ilia, Ann-Charotte Jonsson och Catharina Zätterström, Stockholms läns landsting.

Preventivguiden är framtagen av samordningsbarnmorskorna Catharina Zätterström och Anne-Charlotte Jonsson, Stockholms läns landsting, med stöd av en grafisk designbyrå. Preventivguiden är finansierad av medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). www.preventivguiden.se

___________________________________________________________