Policydokument Hemförlossning Svenska Barnmorskeförbundet
Policydokument Vårdformer och Hemförlossning Svenska Barnmorskeförbundet

Policydokument om hemförlossning

Hallå där Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet…

Berätta om Svenska Barnmorskeförbundets policydokument om hemförlossning

Policydokumentet är ett sätt att tydligt visa var Svenska Barnmorskeförbundet står i hemförlossningsfrågan. Det är extra viktigt nu under pandemin då vi ser att kvinnor efterfrågar den möjligheten i betydligt högre grad. Hemförlossning är ett säkert, evidensbaserat alternativ för de flesta kvinnor och vi menar att det är dags att införa den vårdformen i vår vanliga kvinnovård.

Varför finns det inte redan som ett alternativ?

Det kommer alltid upp frågor om säkerhet när hemförlossning kommer på tal och många tror  att det är farligt att föda barn hemma. Det tycks finnas en viss faktaresistens runt just den här frågan, men evidensen är klar; för friska omföderskor där det har gjorts en riskbedömning och med barnmorska närvarande är hemförlossning säkert. Vi får inte heller glömma att en kvinna alltid har rätt att bestämma över sin kropp, hon kan exempelvis välja att ta en viss risk för att det är viktigt för henne. Vi kan bara rekommendera och tala om vilken evidens som finns, det är kvinnan som väljer.

Vad händer när inte den här möjligheten erbjuds?

Det finns tyvärr en viss tendens att kvinnor väljer att föda hemma oassisterat, utan barnmorska, det tycks ha ökat nu under pandemin och det är viktigt att vi kan erbjuda ett alternativ till det. Vi menar att det ska finnas barnmorskor tillgängliga för de hemförlossningar som sker, en utbildad legitimerad barnmorska kan stödja, agera och också avbryta för transport till sjukhus när något börjar avvika.

Varför lyfter ni den här vårdformen separat?

Frågan om hemförlossning är så viktig att vi valde att lyfta den i ett eget policydokument. Vi menar att när det finns evidens för att en vårdform är ett säkert alternativ, så är det inte befogat att den möjligheten inte finns som alternativ för kvinnorna. Varje kvinna behöver hitta ett sätt och en plats där hon är trygg att föda och kvinnor kommer fortsätta att föda hemma oavsett hur kvinnovården är organiserad.

Har situationen när det gäller hemförlossning förändrats?

Hemförlossning med finansiering via landstingsbidrag fanns i Stockholm mellan 2002 till 2019, då den möjligheten togs bort, trots att resultaten var väldigt bra. Enstaka kvinnor kan föda i hemmet i Umeå, men det beror på om det finns tillräckligt med barnmorskor i ordinarie verksamhet på kliniken som de utgår ifrån. Nu tar Svenska Barnmorskeförbundet ställning för att vi menar att det ska vara möjligt för att kvinnor att välja hemförlossning. Vi arbetar för att skapa en organisation som är modern och välorganiserad, där kvinnor kan få råd, stöd och möjlighet till en bra riskbedömning och föda hemma med barnmorskor som har utrustning och läkemedel i barnmorskeväskan. Detta val menar vi ska vara en del av den vanliga mödra- och förlossningsvården.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet Policydokument Hemförlossning
____________________________________________________________________________