Policydokument Amning (2020) Svenska Barnmorskeförbundet

Policydokument Amning

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram ett policydokument för att klargöra förbundets ställningstagande gällande amning utifrån barnmorskans kompetens och ansvarsområde.

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde. Tidigare policydokument är Vårdformer och Hemförlossning. Nu finns även policydokument Amning publicerat.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument Amning (2020) är publicerat på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida.