Karolina Lindén, Verena Sengpiel, Kristin Andersson, Pia Pauli och Karin Ahlberg.

Pilotprojekt om ny karriärväg för kliniska barnmorskor – doktorandprojekt att söka

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, genomför i samarbete med Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs universitet ett pilotprojekt om en ny karriärväg för kliniskt verksamma barnmorskor.

I pilotprojektet samfinansierar universitetet och sjukhuset doktorandstudier på halvfart för en kliniskt aktiv barnmorska vid kvinnokliniken. Det innebär att barnmorskan får full finansiering för sina doktorandstudier och samtidigt behåller sin nära koppling till kliniken och sitt engagemang i vården.

Pia Pauli är biträdande verksamhetschef vid kvinnokliniken på Sahlgrenska och menar att vägen till en sådan tjänst sällan har varit rakt utstakad

– Systemet med universitetsbarnmorsketjänster för disputerade barnmorskor har funnits i ett par år vid vårt universitetssjukhus men det nya är att vi erbjuder en barnmorska lön och avsatt tid för forskarstudier. Målet är att barnmorskan sedan ska stanna hos oss som universitetsbarnmorska och fortsätta att forska vid vår klinik och på så sätt utveckla vården vi bedriver, säger hon.

Samfinansierad doktorandtjänst

Idén om en samfinansierad doktorandtjänst växte fram genom det nära samarbetet mellan mig och vårdenhetsöverläkare och docent Verena Sengpiel vid universitetssjukhusets Specialistmödravård. Jag hade redan innan ett nära forskningssamarbete med Kvinnokliniken där jag och Verena Sengpiel tillsammans med kollegor bland annat bedriver tvärvetenskaplig forskning om effekter på välbefinnande och förlossningsupplevelse när en person blir diagnosticerad med gestationsdiabetes. Det är också inom diabetesmödravård som detta doktorandprojekt blir situerat.
Behovet av en kliniskt förankrad universitetsbarnmorska med diabeteskompetens är stort och ett mål med projektet är att få fler barnmorskor med forskningskompetens inom graviditet och diabetesvård då området är under ständig utveckling.

Patientnära forskning

Förutsättningarna för pilotprojektet kommer från både kvinnokliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och från Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs universitet. Karin Ahlberg, professor och prefekt för institutionen, har varit positiv till samarbetet från första början.

– Patientnära forskning och ett nära samarbete mellan akademi och klinik är en framgångsfaktor för alla berörda. Vi vill bidra till att stimulera till forskningsaktivitet på klinik då vi vet att det är en faktor som bidrar till en kunskapsbaserad vård och till medarbetares individuella utveckling. Det medför bland annat att våra studenter kan göra sin VFU i en akademisk klinisk miljö och till fortsatt akademiskt samarbete inom FoUUI.

Sök doktorandprojektet

Vi välkomnar sökande ifrån hela Sverige som vill arbeta hos oss på Specialistmödravården i Göteborg där vi varje år bland annat vårdar gravida med insulinbehandlad gestationsdiabetes och kvinnor med pregestationel diabetes. Examen på magisternivå och goda språkkunskaper i engelska är ett krav, masterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa är meriterande likasom kunskap inom diabetesvård och mödravård samt erfarenhet ifrån verksamhetsutveckling eller projektansvar. Vi kommer att lägga stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla personligt brev, CV och en kopia av din magisteruppsats/masteruppsats. Ansökan skickas till karolina.linden@gu.se senast 2021-09-30.

Tillsättningen av denna tjänst är ett pilotprojekt för en ny karriärväg för barnmorskor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Om projektet faller väl ut planeras fler liknande tjänster att lysas ut framöver.

Karolina Lindén
Biträdande universitetslektor
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet
karolina.linden@gu.se

___________________________________________________________

Verena Sengpiel
Vårdenehetsöverläkare Specialistmödravården
Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Docent, Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet

Kristin Andersson
Vårdenehetschef
Mottagning för gravida och nyförlösta Östra
Specialistmödravårdsmottagning Östra, Ultraljudsmottagning Östra
Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Pia Pauli
Biträdande verksamhetschef
Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Karin Ahlberg
Professor och Prefekt
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet

____________________________________________________________________________

Artikeln är tidigare publicerad i Jordemodern nr 5 Sept 2021

___________________________________________________________