Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Vi gör det tillsammans

Stort tack alla barnmorskor för ert förtroende att välja mig till ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet. Nu har Svenska Barnmorskeförbundet en ny styrelse med nio barnmorskor som tillsammans är redo att ta oss an arbetet med den kommande verksamhetsplanen.

På Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november 2019 valdes jag som ny ordförande och ytterligare fyra barnmorskor valdes in som nya styrelseledamöter. Nu har Svenska Barnmorskeförbundet en ny styrelse med nio barnmorskor som är redo att ta oss an den kommande verksamhetsplanen.

Som ni vet har jag arbetat i förbundsstyrelsen under ett antal år, i nära samarbete med våra tidigare ordföranden. Det har gett ovärderlig kunskap och nu är det dags för oss i den nya förbundsstyrelsen att tillsammans fortsätta det intensiva professionella – och numera också fackliga arbetet.

Barnmorskan tillhör den yrkesgrupp som kvinnor möter under hela livet.

Vi arbetar inom ett brett verksamhetsområde med allt som rör kvinnors reproduktiva, perinatala och sexuella hälsa. Varje barnmorska utgör en viktig pusselbit för att få vården att fungera och samtidigt uppnå patientsäkerhet och så nöjda kvinnor (patienter) som möjligt.

Många har åsikter om det som barnmorskor gör – och hur vi gör det. Ibland vill man ersätta oss med andra yrkeskategorier, vilket i många fall skulle försämra kvaliteten på vården eftersom många specifika situationer i stort sett alltid kräver just barnmorskas kunskap.

Under året som gått har Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med SRAT börjat bygga en organisation som även rymmer det fackliga arbetet. Våra förtroendevalda barnmorskor har arbetat hårt för att förstå och komma in i rätta forum på sina arbetsplatser. Att vara en del i barnmorskors professionsorganisation som funnits sedan år 1886 är för de flesta en självklarhet. I Sverige är vi skyddade av den svenska modellen som har gett oss kollektivavtal, semester och mycket annat. Det finns fler fackförbund som organiserar barnmorskor men det finns bara en professionsorganisation som kan barnmorskans område. En organisation om sedan många, många år har en djup kunskap om vad en barnmorska är, kan och ska göra. I vårt barnmorskeförbund ryms alla; barnmorskeforskare, lärare, chefer och kliniskt verksamma barnmorskor, pensionärer och barnmorskestuderande. Barnmorskor har legat i framkant sedan vi började organisera oss men för att det ska fortsätta krävs att vi är enade och arbetar mot samma mål. Tillsammans kan vi driva de yrkesfackliga frågorna.

Year of the Nurse and the Midwife 2020

År 2020 är Barnmorskans år. Det är WHO som har utlyst 2020 till the Year of the Nurse and the Midwife. Barnmorskor över hela världen kommer att fira och bli firade på olika sätt. Även i Sverige ska vi fira och låta omvärlden bli varse att svenska barnmorskor finns och är oumbärliga för att den reproduktiva, perinatala och sexuella hälsan ska bli så bra som möjligt för alla de kvinnor, ungdomar och familjer vi möter. Det gör vi tillsammans!

Jag tackar än en gång för ert stora förtroende.

Hej så länge,
Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse 2019–2021: ordförande Eva Nordlund, övriga styrelseledamöter är Mia Barimani, Malin Bogren, Elena Bräne, Anna-Karin Hannerfors, Li Thies-Lagergren, Ulrica Sjöstrand, Erica Solheim och Susanne Åhlund. Styrelsen träffas för ett första möte i januari 2020.

___________________________________________________________